ย้อนรอย ผลงาน “รอ.ธรรมนัส” จับตา! ใครจะมาแทน ?? หลังโดนเชือด กะทันหัน

57

หลังจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ โดน “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม ปลดพ้นตำแหน่ง เมื่อ 8 ก.ย.2564 จากนั้น 9 ก.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแแพร่ประกาศให้ ร.อ.ธรรมนัส พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการแล้ว กลายเป็นข่าวเกรียวกราว ดังกระฉ่อนเมือง

หลายคนคงอยากรู้ว่า ภารกิจของ “รอ.ธรรมนัส” บนเก้าอี้ รมช.เกษตรฯฯ ที่ผ่านมา เป็นอย่างไรบ้าง มีผลงานดี มีประสิทธิภาพ หรือ ย่อหย่อน จนอาจเป็นสาเหตุทำให้ นายกฯ ไม่พอใจ นอกเหนือจาก ประเด็นการเมือง หรือไม่ อย่างไร ..ตามไปดูกันเลย

สำหรับกรมและหน่วยงานที่ รอ.ธรรมนัส กำกับดูแล คือ กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

สำหรับผลงานส่งท้ายของ ร.อ.ธรรมนัส คือ งาน Kick Off ฟ้าทะลายโจร 1 ล้านต้น สู่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่จะได้รับต้นฟ้าทะลายโจรจำนวน 1,000,000 ต้น แก่เกษตรกร จำนวน 100,000 ราย ซึ่งมีเป้าหมายแจกจ่ายฟ้าทะลายโจรให้กับเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. นี้

ส่วนผลงานอื่นๆ ได้แก่ การปรับรูปแบบการดำเนินการของ อ.ต.ก. ใหม่เพื่อให้สามารถกลับมามีรายได้ โดยตั้งแต่ที่ ร.อ.ธรรมนัส เข้ามาดูแล อ.ต.ก. เมื่อปลายปี 2562 สามารถชำระหนี้และลดการขาดทุนเหลือ 181 ล้านบาท ในปี 2563 ขาดทุน 111 ล้านบาท ซึ่งในปี 2564 คาดว่าจะลดหนี้คงเหลือ 66.4 ล้านบาท หรือหากไม่มีข้อผิดพลาดในแผนการดำเนินงาน อ.ต.ก. จะชำระหนี้ได้ทั้งหมด และทำกำไรได้ในปี 2565 ส่วนกรมพัฒนาที่ดิน ก่อนหน้านี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้ผลักดันระบบหมอดินให้เข้าถึงเกษตรกรมากที่สุด ขณะที่กรมฝนหลวงฯ ได้สั่งการให้ทำฝนหลวงตลอดทั้งปี

ส่วนการกำกับดูแล ส.ป.ก. ในช่วงที่ผ่านมานั้น ได้ผลักดันให้แก้ไขอำนาจการพิจารณาอนุญาตการใช้ที่ดินในเขต ส.ป.ก. จากเดิม เป็นของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินระดับจังหวัด (คปจ.) มาเป็นคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน (คปก.) ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน พร้อมเรียกคืนการถือครองที่ดินไม่ถูกต้องของนักการเมืองทุกระดับ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลการสร้างชื่อให้กับ ร.อ.ธรรมนัส ในที่ช่วงดำรงตำแหน่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอีกดวย

ล่าสุด ขณะนี้ยังไม่มีควาวมเคลื่อนไหวจากกระทรวงเกษตรฯ ว่าหลังจาก ร.อ.ธรรมนัส พ้นตำแหน่งแล้ว ในส่วนของหน่วยงานที่เคยกำกับดูแลจะมอบหมายให้ใครเป็นผู้ดูแล เพราะยังมีรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งอีก 3 คน ได้แก่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ที่ดูแลกรมประมง กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ ดูแลและกำกับ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อคส.) และนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรฯ ดูแลและกำกับ กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และ องค์การสะพานปลา (อปส.)

ต้องติดตามว่า ใครจะมารับช่วงสานงานต่อจาอ “รอ.ธรรมนัส” หลังจาก “บิ๊กตู่”ประกาศลั่นว่า ยังไม่คิดจะปรับครม. เอาใครมาทำหน้าที่แทน