รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

173

 

วันนี้ 28 มี.ค. 60 ที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอรามัน จำนวน 2 หลัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติ โดยหลังแรก ได้เดินทางไปที่บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นบ้านของนางสาวปราณี วาสประสงค์ และครอบครัว ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมในห้วงที่ผ่านมา สภาพบ้านได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ซึ่งในเบื้องต้นนั้นทางอำเภอรามัน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา สำนักงาน ปภ.ยะลา กาชาดจังหวัดยะลา และผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าก่อสร้างบ้าน จำนวน 33,000 บาท แต่เนื่องจากเงินจำนวนดังกล่าวไม่เพียงพอ ทางจังหวัดยะลา ได้รับเงินสนับสนุนเงินเพิ่มเติมจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อีกจำนวน 50,000 บาท และได้มอบหมายให้อำเภอรามัน เป็นหน่วยดำเนินการในการบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันก่อสร้าง และยังได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยผ่านวิทยาลัยเทคนิคยะลา นำนักศึกษาร่วมก่อสร้างบ้าน และสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม กระทั่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และคณะ ได้เดินทางต่อไปยังบ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นบ้านของนางสาวฟัยรูซ อาดูแว อายุ 30 ปี ซึ่งอาศัยอยู่กับครอบครัว ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอุทกภัยน้ำท่วม บ้านพังได้รับความเสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ต้องมาอาศัยบ้านญาติในบริเวณใกล้เคียง โดยทางอำเภอรามัน องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ กรมทหารพรานที่ 41 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา สำนักงาน ปภ.ยะลา กาชาดจังหวัดยะลา และผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าก่อสร้างบ้าน จำนวน 43,000 บาท แต่เนื่องจากเงินจำนวนดังกล่าวไม่เพียงพอ ทางจังหวัดยะลา ได้รับเงินสนับสนุนเงินเพิ่มเติมจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอีก จำนวน 100,000 บาท และได้มอบหมายให้อำเภอรามัน เป็นหน่วยดำเนินการในการบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันก่อสร้าง และยังได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยผ่านสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา (กศน.) จัดคณะทำงานลงพื้นที่ จำนวน 15 คน ร่วมก่อสร้างและสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 54,000 บาท ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

นางสาวฟัยรูซ อาดูแว เจ้าของบ้านที่ได้รับการส่งมอบบ้าน กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้บ้านใหม่ ดีใจที่ทุกหน่วยงานยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ อยากจะขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง เงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์ ทั้งหน่วยงานของจังหวัดยะลา ปภ. องค์การบริหารส่วนตำบล กศน. หน่วยงานทหารในพื้นที่ และหน่วยงานภาครัฐที่ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้