นายกสมาคมสตรีไทยมุสลิมฯ พร้อมสำนักจุฬาฯ ลุยน้ำช่วยชาวบ้านพลับ จากอุทกภัย

123

สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ศปง.สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี สาขาปทุมธานี ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดอยุธยา ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านพลับ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมน้ำ

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ทื่ บ้านผลทวีริเวอร์ไซด์ ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย นำโดย นางศรีวรรณ สายฟ้า นายกสมาคมฯ ร่วมกับ นายสุขเกษม โยธาสมุทร และทายาทของนายหม่าน และ นางแจ่ม ขาววิจิตร ได้มีจิตศรัทธานำถุงยังชีพ, ไข่ไก่ และ น้ำดื่ม มาทำบุญแจกจ่ายให้แก่พี่น้องสัปปุรุษมัสยิดซาดีลียะห์ ตำบลบ้านพลับ ฯ จำนวน 150 ครัวเรือน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย โดยอิหม่ามสุธี ผลทวี แห่งมัสยิดจักรพงษ์ บางลำภู กรุงเทพฯ และ นางนวลน้อย ผลทวี ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา เป็นเจ้าภาพและเป็นประธานมอบสิ่งของดังกล่าว โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนผู้นำศาสนา และ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ต.บ้านพลับ ฯ ร่วมเป็นสักขี่พยานในการรับมอบหลังจากนั้นในเวลา 14.30 น. คณะเจ้าหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย พันเอก อนันต์ รื่นพิทักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้นำชุมชนและคณะจิตอาสาตำบลบ้านพลับ ได้ลงเรือออกเยี่ยมเยียนนำข้าวสารไปแจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลบ้านพลับ ฯ อันเป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก เนื่องจากตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยา หลังจากนั้นได้ร่วมต้อนรับคณะของศูนย์ประสานงานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี สาขาปทุมธานี และมูลนิธิศรีปทุม มัสยิดนูรุ้ลยากีน ลาดหลุมแก้ว นำโดย นายอำนาจ อาดำ ซึ่งได้นำอาหารกล่องและน้ำดื่ม มาร่วมแจกจ่ายแก่พี่น้องผู้ประสบภัยสัปปุรุษของ 3 มัสยิด ประกอบด้วย มัสยิดนูรุ้ลฮูดา มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะฮ์ซาน และมัสยิดซาดีลียะห์นายนฤชา รื่นพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพลับ ฯ กล่าวว่า ในพื้นที่ตำบลบ้านพลับมีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน 600 ครัวเรือน ประชากรมีทั้งหมดประมาณ 2,200 คน มีแบ่งเป็นพี่น้องไทยมุสลิมร้อยละ 90 และพี่น้องชาวไทยพุทธร้อยละ 10 มีผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวนประมาณ 450 หลังคาเรือน ซึ่งเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่าน และทุกองค์กรที่ได้นำสิ่งของปัจจัยยังชีพมาให้การช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้โดยในพื้นที่ตำบลบ้านพลับ ได้รับผลกระทบรับน้ำโดยตรงและน้ำจะท่วมเป็นเวลานาน ทำให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อน บ้านเรือนประชาชนบางหลังไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ การสัญจรและประกอบอาชีพลำบาก บางครอบครัวไม่มีเรือใช้ การช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ค่อนข้างน้อย ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ขัดสน ตนในนามตัวแทนชาวบ้านพลับ จึงอยากขอฝากความช่วยเหลือไปยังผู้มีจิตศรัทธาช่วยสนับสนุน ข้าวสาร อาหารแห้ง เรือ เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนด้วย