หญิงคลอดบนรถไฟขณะเทียบชานชลาสถานียะลาได้ทารกหญิง ปลอดภัยทั้งแม่และเด็ก

88

วันนี้(29 มีนาคม) ที่สถานีรถไฟยะลา ด้วยการอำนวยความสะดวกของ เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟยะลา หน่วย พตร.ยล. ตรฟ. อส. เจ้าหน้าที่ความสะอาดของ บ. เอเซีย รปภ.ยล. พรร.พหล. พขร.ชค. ข. 171 ทำให้ผู้โดยสารที่โดยสารมากับ ขบวน รถที่ 171 กรุงเทพฯ-ยะลา เกิดปวดท้องคลอดกะทันหัน ขณะรถไฟเข้าเทียบชลา ได้มีการช่วยเหลือทำให้การคลอดปลอดภัยบนขบวนรถ ทารกเป็นเพศหญิง จากนั้นได้มีการประสานให้ ร.พ.ศูนย์ยะลา มารับ ทั้ง แม่และเด็กไปดูแลต่อไป