ฉาวอีกแล้ว! ร้องปปช. สอบอบต.เกาะสุกรติดตั้งโคมไฟแสงอาทิตย์ 9 ล้านส่อไม่โปร่งใส

908

กลายเป็นประเด็นปัญหากับการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยผู้เหมาติดตั้งระบบผิดจากสเปคที่เซ็นสัญญา กับอบต. และอบต.ได้ทำหนังสือถึงจังหวัดขอเปลี่ยนแปลงสเปคหลังการลงนามในสัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ไม่อนุมัติแต่โยนให้ อบต.ตัดสินใจเองบนผลประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ล่าสุด เอกชนได้ยื่นฟ้องปปช. เพื่อให้ตรวจสอบแล้วว่ามีการทุจริตหรือไม่

โครงการติดตั้งระบบโคมไฟถนนพลังแสงอาทิตย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง ตามแผนงานกระจายยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นโครงการติดตั้งโคมไฟถนน ตามรายการบัญชีนวัตกรรม ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดสรรงบประมาณให้อบต.เกาะสุกร ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังแสงอาทิตย์ มูลค่า 9,940,000 ล้านบาท โดยนางราตรี จิตรหลัง นายกอบต.เกาะสุกร ได้ลงนามทำสัญญากับผู้รับเหมา มูลค่า 9,918,900 บาท จำนวน 19 สาย 342 จุด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564

รายการบัญชีนวัตกรรม ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
โคมไฟถนนพลังแสงอาทิตย์ของอบต.เกาะสุกร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่า การติดตั้งระบบโคงไฟถนนพลังแสงอาทิตย์ของอบต.เกาะสุกร พบว่า มีการติดตั้งโคมไฟแบบเก่า ซึ่งมีปัญหาในการส่องสว่างในหลายพื้นที่ ผิดจากรายการบัญชีนวัตกรรม ที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กำหนดว่า จะต้องติดตั้งโคมไฟถนนพลังแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6 เมตร แต่ต่อมา นายกอบต.เกาะสุกร ได้ทำหนังสือถึงนายอำเภอปะเหลียน เพื่อขอแก้ไขรูปแบบรายการจากบัญชีนวัตกรรมไทย นายอำเภอปะเหลียนได้ทำหนังสือไปยังนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายการบัญชี แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทำหนังสือตอบกลับ ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการบัญชีนวัตกรรม หลังที่มีการเซ็นสัญญากับเอกชนแล้ว โดยอ้างความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด และความเหมาะสมกับพื้นที่นั้น เป็นการขออนุมัติแก้ไขรูปแบบรายการที่ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อและสั่งจ้างที่ได้ลงนามสัญญาไปแล้ว ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าและการบริหารพัสดุภาครัฐ เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งอยู่ที่การตัดสินของผู้บริหารสูงสุดของอบต.ว่า จะกล้าลงนามแก้ไขรายการหรือไม่ ซึ่งตอนนี้ไม่มีนายกอบต.อยู่ระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

ผู้สื่้อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบพบว่า โคมไฟพลังแสงอาทิตย์ของอบต.เกาะสุกร ได้มีการต่อสัญญาถึง 3 ครั้ง และเมื่อติดตั้งเสร็จก็เกิดปัญหาติดๆดับๆ ไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ และยังไม่มีการตรวจรับงาน แตกต่างจากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีการติดตั้งเสร็จ และเปิดใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ล่าสุด มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ตัวแทนบริษัทแอลอีดี โปนเจค เอ็กซ์ จำกัด ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้ตรวจสอบความถูกต้องและความผิดปกติของการดำเนินงานโครงการติดตั้งไฟถนนโซล่าเซลล์ ของอบต.เกาะสุกร จำนวน 142 จุด โดยระบุว่า ผู้รับจ้างได้ใช้รายละเอียดสินค้า เอการการทดสอบ แลบะเอกสารมาตรฐานต่างๆของบริษัท แอลอีดีฯ สวมเข้ากับวัสดุอุปกรณ์ของผู้อื่นที่ผู้รับจ้างได้นำมาใช้ในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ตอนยื่นซองประมูล โดยมีข้อความพาดพิงในเอกสารทุกฉบับ จึงขอให้มีการตรวจาสอบความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ

โคมไฟถนนของตะเส๊ะ อ.ปะเหลียน ติดตั้งตามสเปค