ตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2560 

198

เมื่อ 011100 เม.ย.60 , รอง ผบ.ฉก.ยะลา (2) , ผบ.ฉก.ทพ.47 ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2560 

ณ หน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (หอประชุมอำเภอกาบัง) พร้อมฝากประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคลที่ได้รับหมายเรียกปี 60 ให้มาปฏิบัติหน้าที่ลูกผู้ชายไทยโดยการเกณฑ์ทหาร โดยให้ความร่วมมือกับทางราชการ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญของชายไทยทุกคน 

การดำเนินการตรวจเลือดของคณะตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ณ หอประชุมอำเภอกาบัง ม.5 บ.ลาแล ต.กาบัง อ.กาบัง จว.ยะลา