กอ.รมน. อบรม“สื่อสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐาน”

177

ผู้อำนวยการศูนย์ ศปป.5 กอ.รมน. นำสื่อมวลชนเข้าอบรม หลักสูตร “สื่อสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐาน”ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจพอเพียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 2

วันที่ 19 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม โรงแรมอัลเวเรซ (Alvarez Hotel) จ.บุรีรัมย์ พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ ศปป.5 กอ.รมน. ได้เปิดการอบรมในหลักสูตร “สื่อสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐาน” พร้อมคณะทำงานกอ.รมน.  และได้จัดให้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความรู้ในหลายๆด้าน สลับการเรียนรู้ ในด้านวิชาการ อันก่อประโยชน์อย่างยิ่ง ในด้านการสื่อฯ ซึ่งบรรยากาศโดยทั่วไปในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม จำนวน 200 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนแบบบูรณาการมีส่วนร่วมสร้างทัศนคติเชิงบวกสร้างความสมานฉันท์ให้แก่สังคมไทยก่อนเข้าอบรมมีขั้นตอนการตรวจ ATK คัดกรองโควิด-19 ผู้เข้าอบรม,วิทยากร,จนท.ทุกคน รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม, ตรวจATK, และสวมหน้ากากอนามัย โดยสถานที่สะอาด พร้อมทั้งกิจกรรมสานสัมพันธ์ ระหว่างผู้เข้าอบรมเพื่อความปลอดภัย

สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมจะถูกคัดเลือกผู้นำกลุ่มรุ่นละ 100 คน และ 140 คน เพื่อลงศึกษาดูงานด้านวิถีชีวิต อัตลักษณ์และพหุวัฒนธรรมของชุมชนจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมทั้งการเสริมศักยภาพด้านการผลิตสื่อเพื่อเป็นผู้นำสื่อคุณภาพทันสมัยอีกด้วยทั้งนี้ พล.ท.ธิติชัย ปรีชา ผู้อำนวยการศูนย์ ศปป.5 กอ.รมน. เน้นถึงความสำคัญเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ และสร้างทัศนคติเชิงบวก โดยในแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน โยเฉพาะในแง่มุมของการสร้างความสมาฉันท์ให้แก่สังคมไทย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้ในบทบาทและหน้าที่สื่อมวลชนที่ดี มีคุณธรรม และเป็นการยกระดับมาตรฐานให้เป็นสื่อมวลชนคุณภาพอย่างแท้จริงต่อไป

ภาพ/ข่าว: เขมชาติ ชุณหกิจขจร….ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์