เตรียมแจ้งจับ-ร้องนายกฯ เจ้าหน้าที่ไม่ยอมคืนลูกที่ถูกแม่ยายนำไปขอทาน

102

สืบเนื่องจากบุตรของนายเจริญ ใบไม้หอม ชาวปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง) ซึ่งตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ช่วยเหลือได้ และนายเจริญได้เข้าไปขอรับบุตรของตน แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางหน่วยงานไม่ยอมคืนบุตรและพยายามผลักให้บุตรออกจากการปกครองของนายเจริญ โดยในวันที่ 5 เมษายน รศ.วิวัฒน์ชัย กุลมาตย์  อาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะนำนายเจริญ ดำเนินการดังนี้
เวลา 09.00 น. จะเข้าแจ้งความดำเนินคดีกรณีเจ้าหน้าที่รายงานเท็จ หมิ่น ประพฤติมิชอบที่ สภ.เมืองสมุทรปราการ

เวลา 11.00 น. เข้าขอบคุณอธิบดีกรมพัฒนาสังตมและสวัสดิการที่ปราบปรามการขอทานและขั้นตอนซักซ้อมการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ทำงานประสิทธิภาพทำให้ช่วยลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอญอ (กะเหรี่ยง) ได้จากขบวนการค้ามนุษย์

เวลา 13.00 น. ไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี

เวลา 15.00 น. ไปบ้านเด็กอ่อนรังสิต เพื่อรับตัวบุตร หากไม่คืนตัวบุตรจะไม่กลับ และจะดำเนินคดีกักขังหน่วงเหนี่ยวบุตรของตน ทั้งนี้ นายปฎิภาณ สวัสดิ์โรคา ประธานสภาองค์บริการส่วนตำบลแม่ตื่น นายสุรพล วาจารักษา ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ละมาด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นชาวปกากะญอ จะร่วมขอรับตัวบุตรร่วมกับนายเจริญด้วย และจะไม่กลับจนกว่าจะได้รับตัวบุตรกลับมาอยู่ในการดูแลของนายเจริญ

รายละเอียด สามารถติดต่อ นางสาวนิภาพรรณ ชัยมงคล ประธานชมรมรวงข้าวอาสาพัฒนาเพื่อการศีกษาชาวเขา โทร.091 204 0729