“บิ๊กเจี๊ยบ” เยือนมาเลย์ กระชับความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศ เดินหน้าความร่วมมือวางรากฐานความมั่นคงชายแดนใต้

335

วันนี้ 4 เมษายน 2560 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกองทัพบกมาเลเซียตามคำเชิญของผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย โดยมีกำหนดการเยือนระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2560 โดยคณะของไทยประกอบด้วย พลเอก สิงหศักดิ์ อุทัยมงคล หัวหน้าศูนย์ประสานงานประเทศเพื่อนบ้านศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก, พลโท กนิษฐ์ ชาญปรีชญา รองเสนาธิการทหารบก,พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 และพลโท พิศิษฐ์ เกษบุรมย์ เจ้ากรมข่าวทหารบก ร่วมเดินทางด้วย การเดินทางเยือนในครั้งนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพสองประเทศ และร่วมกันหารือถึงแนวทางการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ เพื่อหาแนวทางร่วมกันเพื่อให้เกิดความสันติสุขของพี่น้องประชาชน ตลอดจนให้เกิดความยุติธรรมทุกฝ่าย รวมทั้งหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างกองทัพบกไทยและมาเลเซีย ในการนี้ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะได้เข้าพบพร้อมหารือข้อราชการกับพลเอก ดาโต๊ะ ซรี ซุลกิพลี บิน ฮัจจิ กัสซิม ผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซีย

 

ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกมาเลเซียได้กล่าว แสดงความยินดีที่ผู้บัญชาการทหารบกไทยพร้อมคณะเดินทางมาเยือนประเทศมาเลเซีย โดยการเยือนทำให้กองทัพทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ซึ่งตนได้มีส่วนร่วมในการประชุม RBC ถึง 8 ครั้ง ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น โดยตนได้ติดต่อกับแม่ทัพภาคที่4 อยู่เสมอ ทำให้การแก้ไขปัญหารวดเร็วยิ่งขึ้น ด้านกองทัพบกมาเลเซียยินดีทีจะสนับสนุนความต้องการของกองทัพบกไทย อาทิ การรักษาความปลอดภัยหรือการป้องกันอาชญากรรมข้ามแดน รวมทั้งการป้องกันการลักลอบสินค้าหนีภาษี

 

ในโอกาสเดียวกันนี้พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งในโอกาสที่ได้สนทนากับท่านในวันนี้ และขอแสดงความยินดีที่ พลเอก ดาโต๊ะ ซรี ซุลกิพลี บิน ฮัจจิ กัสซิมได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ผบ.ทบ.มาเลเซีย ความสัมพันธ์ด้านการทูตระหว่างไทย-มาเลเซีย ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ในด้านการทหาร มีการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บังคับบัญชาระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำลังพลของกองทัพทั้งสองประเทศมีโอกาสแลกเปลี่ยนการฝึกศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า ความแน่นแฟ้นเช่นนี้ จะนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกัน และความมั่นคงของภูมิภาคอาเซียน ขอบคุณที่มาเลเซียให้ความร่วมมือและมีเจตนารมณ์ที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบใน จชต. และเข้าใจว่าเป็นปัญหาภายในของไทยพร้อมทั้งแสดงความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนไทยในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการช่วยสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขพื้นที่จังหวดชายแดนภาคใต้ในฐานะผู้อำนวยความสะดวก ครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข่าวสาร