ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 17(103/2560) เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ ในช่วงวันที่ 5-7 เมษายน 2560

106

5 เม.ย.60 ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 17(103/2560) เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ ในช่วงวันที่ 5-7 เมษายน 2560

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และยะลา มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากบางแห่ง ส่วนบริเวณจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดดังกล่าว ระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนัก น้้าท่วมฉับพลัน น้้าป่าไหลหลาก และปริมาณฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย ส้าหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง มีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ทั้งนี้เนื่องจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีก้าลังปานกลาง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่้าปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่าง มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือค่อนทางทิศตะวันตกเล็กน้อย ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 18.30 น.

 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะออกประกาศฉบับต่อไป

 

ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 06.30 น.