สุดยอดนักเรียนไทย ผู้ชนะการแข่งขัน คิดเลขเร็วในระดับนานาชาติ ของกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษา

107

สุดยอดนักเรียนไทย ผู้ชนะการแข่งขัน คิดเลขเร็วในระดับนานาชาติ พบศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เพื่อรายงานความสำเร็จของกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษา ในรายการต่างๆ ตั้งแต่ปี 2020-2022วันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมจรัณยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ นายอดิศักดิ์ บัวซุย หัวหน้าโค้ชผู้ฝึกสอน และ ดร.คุณภัทร ศรศิลป์ ตัวแทนผู้ปกครอง ได้นำคณะตัวแทนผู้ปกครอง ทีมโค้ชผู้ฝึกสอนและเด็กๆ ส่วนหนึ่งที่เป็นตัวแทนประเทศไทย และได้เข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติ จนสามารถสร้างผลงานความภาคภูมิใจ ด้วยการคว้ารางวัล ในกิจกรรมการแข่งขัน คิดเลขเร็วในระดับนานาชาติ เข้าพบ ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร ศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดสุรินทร์เพื่อรายงานความสำเร็จของกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการศึกษา ในรายการต่างๆ ตั้งแต่ปี 2020-2022 ได้แก่

1.รายการ International Competition for Abacus and Mental Arithmetic Egypt 2020 By UAS Abacus มหกรรมการแข่งขัน จินตคณิตระดับนานาชาติ แบบออนไลน์ จากชาติสมาชิก 20ประเทศ ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 900 คน

  1. รายการ International Competition for Abacus and Mental Arithmetic Egypt 2021 UAS Abacus มหกรรมการแข่งขัน จินตคณิตระดับนานาชาติ แบบออนไลน์ จากชาติสมาชิก 14 ประเทศ ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 852 คน
  2. รายการ The International Mental Arithmetic Online Challenge By Elhadary Training Academy (ETA)2022 มหกรรมการแข่งขัน จินตคณิตระดับนานาชาติ แบบออนไลน์ จากชาติสมาชิก 20 ประเทศ ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 850 คน

4.เด็กๆที่ได้รับรางวัลการแข่งขันจินตคณิตรายการในประเทศไทย

  1. เด็กอนุบาลคนแรกของจังหวัดสุรินทร์ ที่มีความสามารถพิเศษ ได้ไปแสดงความสามารถ ทางรายการโทรทัศน์ Super10 อัจฉริยะพันธุ์จิ๋ว ที่ช่อง Workpoint ซึ่งอยู่ระหว่างรอออกอากาศขณะที่ ศึกษาธิการจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ ได้กล่าวชื่นชมยินดี ตัวแทนคณะฯที่ได้สร้างความภาคภูมิใจและชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุรินทร์ โดยกิจกรรมดังกล่าว ช่วยส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้นอกกรอบ ทำให้เด็กๆได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง รูปแบบนอกระบบ ผ่านกิจกรรมต่างๆและการแข่งขัน ที่ถูกออกแบบมาขึ้นมาจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนและชาติสมาชิก เพื่อให้เด็กๆได้มีเวทีแสดงออกด้านความสามารถ สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ในสังคมที่ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้คู่ขนานที่เติมเต็มการเรียนรู้ที่สามารถชดเชยโอกาสขาดหายไปอีกด้วย

ภาพ/ข่าว: เขมชาติ ชุณหกิจขจร / นายอัจฉริยะ บุญบำรุง ทีมข่าวภูมิภาค จ.สุรินทร์