เปิดฮาลาลเอ็กโปงานเมาลิดกลางฯ ซับน้ำตาชาวใต้ ดึงผู้ประกอบการมาออกบูธ

257

เวลา 10.00 น. วันที่ 8 เมษายน ที่ล้านเอ็กโป งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ได้มีพิธีเปิดงาน ฮาลาลเอ็กโป โดยได้นำผู้ประกอบการจากภาคใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วมมาออกร้านจำหน่ายสินค้า ช่วยซับน้ำตาธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้ลืมตาอ้าปากได้