พสกนิกรรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นองค์ประธานเปิดงานเมาลิดกลางฯคับคั่ง

415

เวลา 16.30 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1438 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงานฯ และคณะกรรมการเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสร็จ งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณของนบีมูฮัมหมัด ศาสดาแห่งศาสนาอิสลาม และถวายพระเกียรติแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแด่พสกนิกรไทยอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยปีนี้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 55

โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานโล่ห์รางวัลแด่นายฮาซัน สาเมาะ เยาวชนชาวปัตตานี อายุ18 ปี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการท่องจำอัลกุรอ่านนานาชาติจากประเทศซูดาน ซึ่งมีผู้เข้าทดสอบ 74 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลก

ที่สามารถท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านได้ทั้งหมด 6,236 โองการ สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยอย่างมาก จากนั้นได้ทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการต่างๆ ที่มุ่งเน้นกิจกรรมด้านการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมตามหลักศาสนาอิสลาม อันจะนำพาชีวิตไปสู่ความสุข ความสำเร็จทั้งด้านสังคมและจิตวิญญาณ ได้แก่พระมหากรุณาธิคุณในหลวงสองรัชกาล กับพสกนิกรไทยมุสลิม          นิทรรศการอัลกุรอ่าน 1,137 ปี ที่ค้นพบในราชอณาจักรไทย และอายุมากเป็นรองจากที่แสดงในพิพิธภัณฑ์ลอนดอน นิทรรศการดิจิตัลฮาลาล 4.0 และนิทรรศการฮาลาลล็อค (Halal Lock) และแบบจำลองศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8- 10 เมษายน 2560 ปละเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ตั้งแต่ เวลา 9.00 น. – 22.00 น. ทุกวัน