“หมอระวี” FB ส.ส.ต้องมีอิสระ ในการโหวต ยึดประโยชน์ชาติ ไม่มีการครอบงำ

30

“หมอระวี” โพสต์ถึง ส.ส.ที่ประชาชนต้องการ ควรจะลงมติอย่างไร ในการอภิปรนายไม่ไว้วางใจ ชี้ ตามมาตรา 114 และ 115 ระบุว่า รธน.ให้ ส.ส.ทุกคนมีอิสระ ไม่มีการครอบงำจาก นายทุนพรรค ยึดประโยชน์ชาติเป็นหลัก

วันที่ 16 ก.ค.2565 นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ มีคำถามว่า ส.ส.ที่ประชาชนต้องการ ควรจะลงมติอย่างไร? ตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ 2560 ระบุไว้ในหน้า 135 ว่า “รัฐธรรมนูญ 2560 มีความมุ่งหมายเพื่อแก้ไข สภาพปัญหาการเมืองในระยะที่ผ่านมาที่ ส.ส.มิได้ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนอย่างแท้จริง หากแต่เป็นตัวแทนพรรคการเมืองหรือเจ้าของพรรคการเมือง”

มาตรา 114 ที่ระบุชัดเจนว่า “ส.ส.และ ส.ว.ย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่ง อาณัติมอบหมาย หรือ ความครอบงำ ใดๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์”

มาตรา 115 ที่ระบุให้ ส.ส.และ ส.ว.ต้องปฏิญาณตนก่อนรับหน้าที่ว่า “…………. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน………….”

จะเห็นได้ว่าจากเจตนารมณ์ มาตรา 114 ,มาตรา 115 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ระบุไว้เป็นการยืนยันว่ารัฐธรรมนูญต้องการให้ ส.ส.ทุกคนมีอิสระ ไม่มีการครอบงำจากนายทุนพรรค ให้ ส.ส.ทุกคนโหวตโดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ถ้าฝ่ายค้านมีหลักฐานชัดเจน และรัฐมนตรีตอบคำถามไม่ได้ ส.ส.ก็ต้องโหวตคว่ำรัฐมนตรีคนนั้น แต่ถ้ารัฐมนตรี ตอบคำถามได้ชัดเจน ส.ส.ก็ต้องโหวตไว้วางใจ

ไม่ใช่ยังไม่ได้ฟังการอภิปรายของฝ่ายค้าน ยังไม่ได้ฟังคำตอบจากรัฐมนตรี ก็ประกาศผ่านให้ก่อนแล้ว หรือต้องไม่โหวตตามความแค้นส่วนตัวของหัวหน้าพรรค โดยไม่ฟังคำตอบของรัฐมนตรีก่อนเลย หรือประกาศไม่โหวตรับตั้งแต่ไก่โห่ โดยยังไม่ได้ฟังข้อกล่าวหาของฝ่ายค้าน ไม่ได้ฟังคำตอบจากรัฐมนตรี ผมขอเรียกร้อง ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลทุกคน ไม่ว่าพรรคเล็กหรือพรรคใหญ่ มายึดหลักการโหวต โดยถือผลประโยชน์ของชาติของประชาชนเป็นหลัก #ประชาชนไม่เอา ส.ส.ฝักถั่ว #ประชาชนไม่เอา ส.ส.กินแต่กล้วย #ประชาชนต้องการ ส.ส.ใจถึง ประชาชนพึ่งได้