11รมต.ฉลุยซักฟอก”บิ๊กป้อม” ได้โหวตสูงสุด นายกฯ 256 เสียง”จุรินทร์”น้อยสุด

71

การลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นไปตามคาดหมาย 11 รมต.ผ่านฉลุย โดยมี”บิ๊กป้อม” ได้คะแนนเสียงใหวตมากที่สุด ขณะที่ นายกฯ ได้ 256 เสียง และ “จุรินทร์” ได้แต้มน้อยที่สุด

วันที่ 23 ก.ค.2565 เวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาลงมติในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จำนวน 11 คน หลังผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลมาแล้ว 4 วัน ผลปรากฏว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีคะแนนไว้วางใจ 256 ต่อ 207 งดออกเสียง 9 โดยได้รับเสียงไว้วางใจเกินกึ่งหนึ่งคือ ตั้งแต่ 239 เสียงขึ้นไป

ขณะที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีคะแนนไว้วางใจน้อยที่สุด 241 ต่อ 207 งดออกเสียง 23 , นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีคะแนนไว้วางใจ 264 ต่อ 205 งดออกเสียง 3 , พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีคะแนนไว้วางใจมากที่สุด 268 ต่อ 193 งดออกเสียง 11 , พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีคะแนนไว้วางใจ 245 ต่อ 212 งดออกเสียง 13

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีคะแนนไว้วางใจ 262 ต่อ 205 งดออกเสียง 5, นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีคะแนนไว้วางใจ 249 ต่อ 205 งดออกเสียง 18 , นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีคะแนนไว้วางใจ 2 44 ต่อ 209 งดออกเสียง 17 , นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มีคะแนนไว้วางใจ 249 ต่อ 204 งดออกเสียง 18 , นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มีคะแนนไว้วางใจ 246 ต่อ 206 งดออกเสียง 20 และ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีคะแนนไว้วางใจ 243 ต่อ 208 งดออกเสียง 20