แอมเนสตี้ฯ นำ5,000 รายชื่อ บุก กระทรวงยุติธรรม เรียกร้องช่วยปล่อยตัวนักกิจกรรม

54

กระทรวงยุติธรรม รับเรื่อง จากแอมเนสตี้ฯ หลังรวบรวมรายชื่อ 5,000 ราย เพื่อเรียกร้องปล่อยตัวและคืนสิทธิในการประกันตัว และ ยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมด ให้กับนักกิจกรรม

วันที่ 10 ส.ค. 2565 เวลา 10.30 น. นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม  รับเรื่องจากแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ซึ่งเข้ายื่นรายชื่อประชาชน เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักกิจกรรมและยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมด และให้ทางการไทยปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ณ กระทรวงยุติธรรมน.ส.ปิยะนุช โคตรสาร ผอ.แอมเนสตี้ฯ กล่าวว่า การมาในวันนี้เพื่อขอเป็นตัวแทนผู้ที่ลงชื่อเขียนจดหมายเกือบ 5,000 รายชื่อ เพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักกิจกรรมและยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมด ทั้งยังกระตุ้นให้ทางการไทยปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่กำหนดให้รัฐบาลไทยต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน ทั้งสิทธิในเสรีภาพการแสดงออก การสมาคมและการชุมนุมโดยสงบ ลดการควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาให้น้อยที่สุดขณะที่ นายวัลลภฯ กล่าวว่า  เรื่องสิทธิและเสรีภาพโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่ต้องดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกติกาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญและขับเคลื่อนมาโดยตลอด เช่น การดำเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดของกรมราชทัณฑ์

โดยการมายื่นรายชื่อและข้อเรียกร้องในวันนี้ของแอมเนสตี้ฯ มีประเด็นเกี่ยวข้องทั้งในระดับรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นศาล อัยการ ตำรวจ หรือ แม้กระทั่งกรมราชทัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงยุติธรรม จึงต้องการให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเพื่อที่จะส่งสัญญาณให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ ซึ่งหากอยู่ในส่วนของกระทรวงยุติธรรม ตนจะได้นำเรียน รมว.ยุติธรรม เพื่อรับทราบและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ แต่ถ้าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นต้องประสานงานและนำเรียนข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป