คณะทำงานที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการ พบชาวบ้านปรึกษาหาทางช่วยเหลือและมอบผ้ากันเปื้อนให้กับพ่อค้าแม่ค้า

92

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปุณยวัฒน์ สนใจ (สจ.เบิ้ม) คณะทำงานที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้เตรียมเสื้อกันเปื้อน 10,000 ตัว เพื่อมามอบให้กับพ่อค้าแม่ค้าหรือแม่บ้านพ่อครัว พร้อมกับ”ฝากความรักไปให้แม่ค้าพ่อค้าที่รักของกลุ่มแม่บ้านพลังของชุมชน ซึ่ง”เสื้อกันเปื้อนสวย ๆ จากหัวใจคนบ้านเรา ในพื้นที่เขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์จากนั้นนายปุณยวัฒน์ สนใจ (สจ.เบิ้ม) คณะทำงานที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการประสานจากทีมงานให้ช่วยปรึกษาหาทางช่วยเหลือชมรมทหารผ่านศึกเขตอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งทหารผ่านศึกนั้นทำเพื่อสังคมมาตลอดและคุ้นเคยกันดี เคยเป็นทหารผ่านการปกป้องประเทศเพื่อพวกเรามาหลายๆคน  และได้ตั้งชมรมเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในช่วงบัดปลายชีวิตและช่วยเหลือสังคมมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ขาดการประสานงานในการรับหรือเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐเท่าที่ควร  เพื่อหาสิ่งดีๆให้ได้มีการช่วยเหลือสมาชิกด้วยกันอย่างดีเยี่ยม และผู้อื่นที่มีจิตใจเสียสละมีความรักเพื่อผู้อื่นและสมาชิกตลอดจนครอบครัวตนเองซึ่งในเบื้องต้นนั้น นายปุณยวัฒน์ สนใจ (สจ.เบิ้ม) คณะทำงานที่ปรึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้สนับสนุนเงินส่วนตัวเป็นจำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองให้ชมรมฯ และต่อไปจะพยายามหาช่องทางประสานส่วนที่เกี่ยวข้องให้ชมรมได้รับประโยชน์เพื่อสมาชิกและสังคมบ้านต่อไป

ภาพ/ข่าว: เขมชาติ ชุณหกิจขจร / ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์