สุวรรณภูมิวุ่น! ลูกทัวร์นับพันถูกหลอกแพคเกจทัวร์ไปญี่ปุ่น

161

วันที่ 11 เมษายน ในช่วงค่ำ ได้รับรายงานจากสนามบินสุวรรณภูมิว่า เกิดวิกฤติที่สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณตั้งแต่ Premium Area จาก Row A จนกระทั่ง Row H/J ของ การบินไทย (เต็มทุกพื้นที่) จากการประมาณการของตำรวจราชาเทวะ ตำรวจท่องเที่ยว หน่วยรักษาความปลอดภัย และหน่วยดูแลผู้โดยสารของการท่าฯ สาเหตุเนื่องจากผู้โดยสารประมาณ 1,000-1,500 คน (จากการประมาณการของการท่า) ถูกหลอกขาย package tour พร้อมที่พัก

จากการตรวจสอบแล้ว ผู้โดยสารทุกท่านจ่ายเงินค่าทัวร์ไปประมาณ 15,000 – 20,000 บาท เพื่อไปเที่ยวญี่ปุ่น (โดยที่ไม่มีตั๋วเดินทางกับทุกสายการ โดยผู้โดยสารอ้างว่า เดินทางกับการบินไทยและสายการเจแปนแอร์ไลน์)

1) จากการทวนสอบกับหนังสือเดินทางของผู้โดยสารบางส่วน ไม่เป็นผู้โดยสารของ TG หรือ JL

ตรวจสอบในเบื้องต้น ทั้ง TG, JL, NH ขณะนี้เต็มทุกเที่ยวบิน

2) หน่วยงานของการท่าฯ หน่วยความมั่นคง และนักข่าวอยู่พื้นที่เรียบร้อยแล้ว

ในเบื้องต้น ได้ประสานกับทุกหน่วยงาน เพื่อขอคืนพื้นที่ให้บริการ โดยเฉพาะ Premium Area ของการบินไทยฯ คืนจากผู้โดยสาร

3) ทั้งนี้ ได้ประสานกับหน่วยงานความมั่นคง จะนำผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าว ไปพักรอชั้น 2 และชั้นใต้ดิน เพราะรอหัวหน้าทัวร์และแจ้งความตามลำดับ

เบื้องต้น เข้าใจว่า เป็นแชร์ท่องเที่ยวแบบลูกโซ่

จากการให้การของผู้โดยสารและเพื่อนที่จะเกินทางอีก จะมีประมาณ 2,000 ท่านในวันพรุ่งนี้เช้า

รายงานจากพื้นที่ให้บริการ Premium Area