ยูไนเต็ต แอร์ไลน์ หุ้นร่วงหนักสูญ 1,000 ล้าน หลังลากผู้โดยสารลงจากเครื่อง

115