มัสยิดบางกะปิ จัดอบรมเยาวชนเทศกาลสงกรานต์

156

วันที่ 12 เมษายน ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดค่ายจริยธรรมภาคฤดูร้อนมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ หัวหมากน้อย บางกะปิ กทม. โดยมีคณะกรรมการอิสลามกรุงเทพมหานคร(กอ.กทม.) นำโดยอ.อรุณ บุญชม นำการอบรม