ผู้หญิงปาเลสไตน์ต้องทำงานหนักแทนผู้ชาย

411
  1. แผ่นดินปาเลสไตน์คุกรุ่นด้วยไฟสงคราม ผู้ชายต้องไปทำหน้าที่ปกป้องการรุกรานของศัตรูอิสลาม การงานส่วนใหญ่จึงตกเป็นผู้หญิงที่ต้องทำงานสารพัดเพื่อหาเงินยังชีพและเลี้ยงดูบุตรหลาน