(คลิป)ประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 เสด็จจ.กระบี่เป็นจังหวัดแรกในรัชสมัย

258

บันทึกเป็นประวัติศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหาวิชาราลงกรณ์ฯ เสด็จพระราชดำเนินจ.กระบี่เป็นจ.แรกในรัชสมัย