สุลต่านฮัสซานัล โบลเกียร์ แห่งบูรไน จัดพิธีเสกสมรส พระราชธิดา อย่างยิ่งใหญ่

235

ยิ่งใหญ่! พระราชพิธีเสกสมสรส เจ้าหญิงอะซีมาห์ พระราชธิดา สมเด็จพระราชาธิบดีและสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบูรไน โดยมีคนไทยหลายคนร่วมงานรวมทั้ง”พิม-ซอนย่า”

จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับ พระราชพิธีเสกสมรส เจ้าหญิงอะซีมาห์ พระราชธิดาใน สมเด็จพระราชาธิบดีและสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไน กับ เจ้าชายบาฮาร์ ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 17 มกราคม ค.ศ. 2023 ตามพระราชประเพณีอันเก่าแก่ของราชวงศ์บรูไน โดยมี สมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซานัล พร้อมด้วย สมเด็จพระราชินีซาเลฮา เสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีสำคัญ ณ พระราชวังอิสตานา นุรุล อิมาน กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน ประเทศบรูไน

โดยมี พระบรมวงศานุวงศ์บรูไน เสด็จไปทรงร่วมงาน อาทิ เจ้าชายอัลมุห์ตาดี บิลละห์ มกุฎราชกุมาร และ เจ้าหญิงซาราห์ พระชายา, เจ้าชายมาทีน พระอนุชาเจ้าหญิงอะซีมาห์ และ เจ้าชายเจฟรี พระบิดาเจ้าชายบาฮาร์ ซึ่ง เจ้าชายมาทีน ก็ได้ทรงโพสต์อินสตาแกรม พระราชพิธีดังกล่าว ลงในอินสตาแกรมด้วยทั้งนี้ คนไทยหลายคน ได้เดินทางไปร่วมพระราชพิธีสำคัญนี้ด้วย อาทิ พิม ซอนย่า คูลลิ่ง ที่ได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรม เผยโมเมนต์ในงานดังกล่าว ร่วมวงโต๊ะกับ วรมา – อภิเชษฐ์-อรุณรุ่ง-อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา , รวิธนดล อิทธิระวิวงศ์ และ พลอย ปิ่นแสง