ไม่อยากเชื่อว่ามี!สตรีนำละหมาดในมัสยิดที่มีทั้งชาย-หญิง ในแคลิฟอร์เนีย

436
Rabi'a Keeble, the lay leader behind the Qal'bu Maryam Women's Mosque which held its first service on Good Friday, is pictured at the Starr King School for the Ministry in Berkeley, California, U.S., April 14, 2017. REUTERS/Lisa Fernandez - RTX35LXL

ถึงกาลแห่งความเปลี่ยนแปลงจริงหรือ สตรีนำละหมาดในมัสยิดที่มีทั้งชาย-หญิง ในแคลิฟอร์เนีย

มัสยิดที่มีอิหม่ามเป็นผู้หญิง แห่งที่ 2 ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เปิดต้อนรับผู้ศรัทธา และสาธารณะชนครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 เมษายน ที่ผ่านมา มีผู้ร่วมละหมาด และร่วมสังเกตการณ์ประมาณ 50 คน ซึ่งมีทั้งมุสลิม คริสเตียน และยิว โดยมี คริสตัล เคชาวาร์ซ์ (Crystal Keshawarz) เป็นผู้นำละหมาด มัสยิดแห่งเบิร์กค์ลี่ย์นี้ มีชื่อว่า The Qal’bu Maryam Women’s Mosque ซึ่ง รอบิอะ คีเบิ้ล (Rabi’a Keeble) ผู้ก่อตั้ง กล่าวว่า เป็นสถานที่ที่ผู้หญิงจะไม่ต้องถูกกันให้ไปละหมาดในห้องมืดๆ แคบๆ ที่แยกอยู่ต่างหาก เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา มีการเปิดมัสยิดแห่งแรก ที่นำละหมาดโดยผู้หญิงขึ้นใน ลอส แองเจลิส แต่อนุญาตเฉพาะผู้หญิงให้เข้ามาละหมาดเท่านั้น
มัสยิด หลายแห่งทั่วโลกเปิดให้ผู้ศรัทธาทั้งชาย-หญิง เข้ามาปฏิบัติศาสนกิจ แต่ส่วนมากจะมีการแยกชาย-หญิง ออกต่างหากจากกัน แต่ที่มัสยิดแห่งนี้ ผู้ศรัทธาชายที่มีอายุเกิน 12 ปี จะถูกแยกออกไปอยู่ต่างหาก รอบิอะ กล่าวว่า มัสยิดแห่งนี้ยกย่องผู้หญิง และเธออ้างถึงว่า ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) รักในบรรดาสตรี ดังนั้น ผู้หญิงต้องดำเนินรอยตามท่านด้วยการรักตัวเอง และรักใคร่ซึ่งกันและกัน

รอบิอะ วัยกว่า 40 ปี เป็นผู้เข้ารับอิสลามจากเดิมที่เป็นคริสเตียน เธอได้รับปริญญาโทด้านผู้นำศาสนาจาก The Starr King School of Ministry ซึ่งเป็นวิทยาลัยศาสนาในสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย, เบิร์กค์ลี่ย์ ซึ่งแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งให้รอบิอะ เปิดเป็นที่ตั้งมัสยิด Qal’bu Maryam แห่งนี้ ซึ่งไม่มีตำแหน่งอิหม่าม แต่ผู้นำละหมาดจะเป็นผู้หญิงผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่
ฮือฮาอีก!! อีหม่ามนำละหมาดเป็นหญิง
muslimthaipost