ความโกรธคือถ่านไฟเผาใจมนุษย์

517

หะดีษ ท่านร่อซูลุ้ลลอฮ. ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม โด้กล่าวว่า

         “ พึงรู้เถิดว่าความโกรธคือถ่านไฟที่อยู่ในใจของมนุษย์ พวกท่านไม่เห็นดอกหรือว่าตาของเขาแดงก่ำและกรามของเขาพองโต

    …เพราะฉะนั้นใครที่มีอาการเช่นนั้นให้เขารีบไปอาบน้ำวูฎูอฺ (อาบน้ำละหมาด) ”

ติรมิซี

จากหะดีษบทนี้ท่านนบีสอนพวกเราให้รู้ว่า ความโกรธสามารถทำลายได้ทุกสิ่ง โดยเฉพาะทำลายตัวของผู้ที่โกรธเอง และความโกรธมันเป็นพรรคพวกของชัยฏอน ที่อยู่ในตัสเราเอง ใครที่ตกเป็นเหยื่อของมัน ก็จะไม่สามารถยับนั้งความโกรธได้ สุดท้ายปลายทางก็คือ ความสูญเสีย ท่านนบีจึงสอนให้เราอย่าโกรธ และท่านกล่าวไว้หลายครั้ง และใครที่เริ่มจะมีความโกรธ ท่านนบีจึงสอนใฟ้เราป้องกันตัวเองจากความโกรธด้วยกับการอาบน้ำละหมาด ความเย็นของน้ำละหมาดจะไปดับความร้อนของความโกรธมนตัวขแงเรา ไม่ให้มันลุกไหม้ป

จนไปแผดเผาหัวใจของเรา ก็ฝากพี่น้องไว้ว่าผู้ที่แข็งแกร่ง คือผู้ที่ระงับความโกรธได้ จึงจำเป็นที่เราจะต้องทำตัวเราเองให้เป็นผู้ศรัทธาที่แข็งแกร่งน่ะครับ อินชาอัลลอฮ