เกิดเหตุระเบิดใต้ 19 จุด 3 จังหวัด นราฯ-ปัตตานี-สงขลา ยะลารอด สั่งระวังเข้ม

791

1. สรุปเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จชต. ประจำวันที่ 19 เม.ย.60 เบื้องต้น จำนวน 19 เหตุการณ์
1.1 จ.ปัตตานี 3 เหตุการณ์
– ระเบิดในพื้นที่ ต.ม่วงหวาน อ.มายอ
– ขว้างระเบิดใส่ สภ.กะพ้อ
– ระเบิดฐาน มว.ฉก.นปพ.สภ.โสร่ง อ.ยะรัง
1.2 จ.นราธิวาส 7 เหตุการณ์
– ขว้างระเบิดจุดตรวจ อส. ต./อ.ยี่งอ ไม่มีเจ็บ
– ระเบิดกองร้อย อส.อ.ศรีสาคร
– ระเบิด ในพื้นที่ อ.รือเสาะ
– ยิง M 79 ใส่ฐาน นปพ.22 อ.ระแงะ
– เข้าตีฐาน ม.2 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ
– ขว้างระเบิดใส่ เรือราษฎร ในพื้นที่ อ.แว้ง จำนวน 2 จุด
– ซุ่มยิงชุด ชคต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จนท.อส.บาดเจ็บ
1.3 จ.สงขลา 3 เหตุการณ์
– ขว้างระเบิดป้อมยามหน้า สภ.จะนะ ไม่มีเจ็บ
– ระเบิดบริเวณบ้านไร่ ม.5 ต./อ.สะบ้าย้อย จำนวน 2 ลูก
– ซุ่มยิง ชุด ชคต. บ.นาจวบ ม.2 ต.ท่าม่วง อ.เทพา
1.4 จ.ยะลา (ไม่ปรากฏเหตุการณ์)