อบรมจริยธรรมนักเรียน ทหารก็ไป

113

– เมื่อ ๐๘.๓๐ น. วันที่ ๒๑ เม.ย.๖๐ ร.ท.พยัน เพชรล่อง ผบ.ร้อย.ฉก.ทพ.๔๑๑๐ มอบหมายให้ จ.ส.อ.เฉลิมพล เจริญสุข รอง.หน.ชป.กร.ที่๑๑ พร้อมจนท.ชป.กร.ร้อย.ฉก.ทพ.๔๑๑๐ เข้าพบปะครู/นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนอันนัสรี หมู่๖ บ้านบูเกะลาโม๊ะ เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ภาคฤดูร้อนและทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อประสานสัมพันธ์สายใยรักแห่งครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีนายอับดุลเลาะห์มัน แวมาชัย นายกอบต.อาซ่อง เป็นประธานในพิธี
ผลการปฎิบัติ นายอับดุลเลาะห์มัน ฯ พร้อมครู/นักเรียนและประชาชนได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมกล่าวขอบคุณมายังหน่วยทหารในพื้นที่ที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย