ชัดๆ! สสจ.นราธิวาส แนะควรเลี่ยงดื่มน้ำดำ หากจะดื่มให้ต้มสุก ระบุมีเชื้อโรค

282

นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส แถลงข่าวเรื่องน้ำดำที่ศรีสาครว่า ข้อสรุปจากที่ลงพื้นที่และผลการตรวจสอบน้ำทางวิทยาศาสตร์เบี้องต้นและนักข่าว ขอสัมภาษณ์  สรุปได้ว่า 1. มีธาตุเหล็กเกินมาตรฐาน 2. มี coliform bacterial โดยเฉพาะอย่างยิ่ง E coli เกินมาตรฐาน 3. มีธาตุชัลเฟอร์ ในน้ำ 4. มีกลิ่นกำมะถัน 5. มีความเป็นกรด นิดหน่อย
ข้อเสนอแนะ 1. ไม่ควรบริโภคเลย 2. ถ้าเชื่อว่ารักษาโรคได้ ย้ำ ถ้าห้ามไม่ฟัง ก็ควรต้มให้สุก ก่อนดื่ม 3. กำลังทำแผ่นพับ 2 ภาษา บอกข้อมูลในการทำให้ช่วยชาวบ้านได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย 3. กำลังส่งตะกอนสีดำไปตรวจอีกครั้งว่าคืออะไร เมื่อได้ผลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 5.จัดการเรื่องขยะ เรื่องสัวมเนื่องจากประชาชนมากันเยอะ4.จัดระเบียบการไปชม ไปตักน้ำเพื่อไม่ให้ปนเปื้อนมากกว่าเดิม5. ให้เจ้าหน้าที่รพสต ไปดูแลประชาชนที่มาเพื่อความปลอดภัย จัดระเบียบความปลอดภัย ได้นำเรียนนายอำเภอ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ไปแล้วและนัดคุยกันอีกครั้ง เมื่อทางอำเภอได้ข้อสรุปว่าจะทำอย่างไรโดยผู้นำในพื้นที่เป็นคนจัดการ

“ผมจะมาชี้แจงอีกครั้งครับ หวังว่าทุกคนคงเข้าใจ ผมไม่แนะนำให้บริโภค ไม่แนะนำให้เอาน้ำมาใช้แต่ถ้าใช้ต้องทำตามมาตรฐานด้วย เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องครับ” สสจ.นราธิวาส ระบุ