เบตงจัดกิจกรรมพัฒนากุโบร์ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง ประชาชนและเจ้าหน้าที่

374

ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 445 เบตง จ.ยะลา นำประชาชนไทยพุทธ-มุสลิม กว่า 100 คน ร่วมพัฒนากุโบร์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนทุกศาสนิก

เมื่อวันที่22เม.ย.ที่กุโบร์หมู่บ้านกาแป๊ะกอตอใน อ.เบตง จ.ยะลา พ.ต.ท.จาริพัฒน์ ทองแดง ผบ.ร้อย ตชด.445 เบตง จ.ยะลา พร้อมด้วยผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน โต๊ะอิหม่าม และอาสาสมัครชาวไทยพุทธและมุสลิม กว่า 100 คน ร่วมกันพัฒนากุโบร์(สุสานอิสลาม)ด้วยการตัดหญ้า ถางหญ้าและตกแต่ง เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม ในบริเวณกุโบร์บ้านกาแป๊ะกอตอใน
พ.ต.ท.จาริพัฒน์ ทองแดง ผบ.ร้อย ตชด.445 กล่าวว่า การนำมวลชนมาร่วมพัฒนากุโบร์ หรือสุสานในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและเพื่อเป็นการสร้างความสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนทุกศาสนิก ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งทางตำรวจตระเวนชายแดนที่ ได้นำในการเริ่มต้นในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในพื้นที่ต่อไป
คลิปข่าว

■ Cr.bangkokbiznews