ม.สวนดุสิต จัดอบรมกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวจ.ตรัง รองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมทั่วโลก

185
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมฮาลาลจังหวัดตรัง กอท.-กอ.ตรัง ร่วมให้ความรู้ เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิมอาหรับ-มาเลย์ ที่กำลังเติบโตสูง หวังเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ผู้ประกอบการ 

วันที่ 6 สิงหาคม 2566 ที่โรงแรมเรือรัษฎา โฮเทล ได้มีพิธีเปิด โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานฮาลาลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มวิถีชีวิตอิสลามในจังหวัดตรัง” ภายใต้ทุนจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภทงานมูลฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่อง “นวัตกรรมการพัฒนากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มวิถีชีวิตอิสลาม ในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยะดา จันทรังษี เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย โดยมี ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และนายอะหมัด ก้อเด็ม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ผู้นำเที่ยว และผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสุขภาพ เข้าร่วมประมาณ 50 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยะดา จันทรังษี หัวหน้าโครงการวิจัย

ผศ.ดร.จริยะดา กล่าวว่า โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานฮาลาลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มวิถีชีวิตอิสลามในจังหวัดตรัง” เป็นความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการประจำจังหวัดตรัง เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานฮาลาลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมในพื้นที่จังหวัดตรัง เป็นการเพิ่มโอกาสในการทำกำไรของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฮาลาล ซึ่งจะนำมาซึ่งการเพิ่มรายได้ด้านท่องเที่ยวของประเทศ ยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการวิถีชีวิตอิสลามในจังหวัดตรัง โดยมีวิทยากรผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาเปิดศูนย์บริการการศึกษาที่จังหวัดตรัง โดยเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว เน้นการสร้างกุ๊ก ตามความถนัดของมหาวิทยาลัยที่มีความชำนาญในการสร้างกุ๊ก สอนการปรุงอาหาร ซึ่งรวมถึง อาหารสากล และอาหารฮาลาล และเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฮาลาล จึงได้มีการสอนการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวฮาลาล หลักสูตรที่เปิดอบรมในวันนี้ ทางจังหวัดก็รอผลการวิจัย เพื่อจะนำมาซึ่งเป้าหมายในการทำงาน ตลอดจนรับรู้ปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป

นายอะหมัด ก้อเด็ม ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง

ด้านนายอะหมัด ก้อเด็ม ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง ได้กล่าวชื่นชมพนักงานโรงแรมเรือรัษฎา โฮเทล ไม่ใช่แค่มีเพียงครัวฮาลาล แต่ยังมีการต้อนรับที่ดี ที่สำคัญพนักงานมีความซื่อสัตย์ จากตัวเองที่ลืมกระเป๋าเงินไว้ มีเงิน 300,000 บาท ที่เก็บจากผู้จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ลืมไว้ที่โรงแรม พนักงานได้เก็บไว้ให้โดยครบถ้วน

“การต้อนรับที่ดี จึงเป็นปัจจัยหนึ่งของการทำธุรกิจ รวมทั้งธุรกิจฮาลาล เป็นไปตามที่ศาสดา ได้บอกให้เราต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมบ้าน” ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง กล่าว

ประธาน กอจ.ตรัง กล่าวว่า ภาพรวมด้านการท่องเที่ยว เรามีนักท่องเที่ยวมุสลิมเข้ามามาก ในจังหวัดตรังก็มีชาวมาเลเซียเข้ามา ก่อนนี้เคยเข้ามา 2 รถบัส มาถามตนว่า ที่จังหวัดตรังมีร้านอาหารฮาลาลหรือไม่ ตนบอกว่า เรายังไม่พร้อม เราจึงต้องเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวมุสลิม นอกจากนี้ เรื่องภาษาก็มีความสำคัญในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวมุสลิม ทั้งภาษามลายูและภาษาอาหรับ

“การอบรมในครั้งนี้ จึงมีประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวฮาลาล จะนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการธุรกิจท่องเที่ยวของ จ.ตรัง” ประธาน กอจ.ตรัง กล่าวในที่สุด

สำหรับวิทยากร ประกอบด้วย นายอะหมัด ก้อเด็ม ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง นายคทาวุธ เลาะหมุดสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายสมศักดิ์ ซูโอ๊ะ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยะดา จันทรังษี

คณะผู้วิจัย