ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ อุซเบกิสถานเป็นเจ้าภาพประชุมองค์กรท่องเที่ยวโลก160ประเทศ

112

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ อุซเบกิสถาน เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัชชาใหญ่องค์กรการท่องเที่ยวโลก UNWTO ระบุ เป็นความเชื่อมั่นนานาชาติมีต่ออุซเบกีสถาน แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งที่แข็งแกร่งของประเทศในตลาดการท่องเที่ยวโลกตลอดจนประสิทธิผลของกิจกรรมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การประชุมสมัชชาใหญ่องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ครั้งที่ 25 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคมปีนี้ที่เมืองซามาร์คันด์ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่อุซเบกิสถานจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสมัชชาใหญ่ ซึ่งเป็นงานครบรอบสองปีที่สำคัญที่สุดในระบบครอบครัวของสหประชาชาติ

งานนี้จะรวบรวมหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนอุตสาหกรรม และบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวจากประมาณ 160 ประเทศ

ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยงานการท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ เช่น ซาอุดีอาระเบีย แอลเบเนีย อาเซอร์ไบจาน บาฮามาส บาห์เรน โกตดิวัวร์ กัวเตมาลา เฮติ อินโดนีเซีย โมนาโก ไนเจอร์ ปานามา โปรตุเกส เซียร์ราลีโอน ยูเครน อุรุกวัย และเยเมน คาดว่าจะมาเข้าร่วมที่เมืองซามาร์คันด์

อุซเบกิสถานได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการข้อมูลรับรองของคณะมนตรีบริหาร UNWTO สำหรับปี 2566-2570 ซึ่งหมายความว่าอุซเบกิสถานได้รับความไว้วางใจให้มีอำนาจในการตรวจสอบความถูกต้องและการปฏิบัติตามหลักการของการตัดสินใจที่สำคัญและเอกสารที่คณะมนตรีบริหาร UNWTO นำมาใช้

ความเชื่อมั่นที่มอบให้กับประเทศของเราในระดับนานาชาตินี้ แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งที่แข็งแกร่งของประเทศอุซเบกิสถานในตลาดการท่องเที่ยวโลกตลอดจนประสิทธิผลของกิจกรรมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การจัดสมัชชาใหญ่ในอุซเบกิสถานเปิดโอกาสใหม่ในการยกระดับสถานะของประเทศในเวทีระหว่างประเทศ ขยายความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศ และส่งเสริมศักยภาพทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

ประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการท่องเที่ยวจะมีการหารือในการประชุมแบบแผงและการประชุมขนาดใหญ่อื่นๆ ภายในกรอบการประชุมของสมัชชาใหญ่

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟอรัมการลงทุนที่จะจัดขึ้นภายใต้กรอบของ UNWTO จะนำเสนอสิ่งอำนวยความสะดวก ภูมิภาค และโครงการที่มีศักยภาพในการลงทุนสูงในทุกภูมิภาคของประเทศของเราแก่นักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ คาดว่าจะลงนามข้อตกลงทางธุรกิจที่สำคัญหลายฉบับเพื่อดึงดูดการลงทุนเป้าหมายมายังประเทศของเรา ฟอรัมนี้รวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้นำอุตสาหกรรม และนักลงทุนระดับโลกมารวมตัวกันเพื่อสำรวจโอกาสในการท่องเที่ยวและมีเป้าหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ดีที่สร้างขึ้นในประเทศอุซเบกิสถาน และกรอบกฎหมายที่แข็งแกร่งในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วม

ในระหว่างการประชุมหลักที่ Investment Forum เป้าหมายคือการสร้างความคิดเห็นเชิงบวกของประชาคมโลกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการลงทุนในประเทศของเรา และเพิ่มความสนใจของนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ในการลงทุนในอุซเบกิสถาน ผลของงานคาดว่าจะส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการเพิ่มปริมาณการลงทุนในประเทศของเรา เพิ่มศักยภาพการลงทุนของประเทศของเรา และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในระดับโลก

นอกจากนี้ ในขณะที่ยังคงรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันยาวนานและทรัพยากรธรรมชาติของอุซเบกิสถาน ก็มีการวางแผนเพื่อดึงดูดการลงทุนที่จะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

Education Forum ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นภายในสมัชชาใหญ่ จะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการลงทุนด้านการศึกษาด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบัน การพัฒนาทักษะ และสร้างโอกาสที่ครอบคลุมสำหรับทุกคน

งานนี้จะจัดแสดงการพัฒนาล่าสุดในแต่ละสาขา รวมถึงโครงการริเริ่มเสริมที่พัฒนาโดย UNWTO ร่วมกับพันธมิตรทางวิชาการชั้นนำในระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษาด้านการจัดการ ชุดเครื่องมือการศึกษาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และการสอนสาขาวิชาใหม่ในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับนานาชาติ โครงการบูรณาการของฟอรัมมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและระดมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้กำหนดนโยบาย อาจารย์ และผู้นำในอุตสาหกรรมให้ดำเนินการร่วมกัน

ในระหว่างงาน UNWTO จะประกาศหมู่บ้านการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดแห่งปีด้วย เพื่อจุดประสงค์นี้ หมู่บ้านท่องเที่ยวจากทั่วโลกจะได้รับการคัดเลือกที่มีภาคการท่องเที่ยวที่พัฒนาแล้ว ซึ่งรับประกันการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรือง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค ในขณะเดียวกันก็รักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมและคุณค่าของผู้คน อุซเบกิสถานมีความยินดีที่มีหมู่บ้านจำนวนหนึ่งในประเทศเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วย

การจัดการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ครั้งที่ 25 ในเมืองซามาร์คันด์ จะทำให้โลกได้รู้จักกับวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การลงทุน และศักยภาพทางปัญญาของประเทศของเรา และช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประชาคมโลก ในด้านการค้า เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม

ผู้เขียน : อูมิด ชาดิเยฟ ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

UNWTO General Assembly to be held in Uzbekistan for the first time in history

Author: Umid Shadiev, Chairman of the Tourism Committee of the Republic of Uzbekistan

The 25th Session of the General Assembly of the United Nations World Tourism Organization (UNWTO) is scheduled for October 16-20 this year in Samarkand. For the first time in history, Uzbekistan will host the General Assembly, the most important biennial event in the UN family system.

The event will bring together heads of government agencies, representatives of the industry, and international business corporations engaged in the tourism sector from about 160 countries.

To date, heads of travel agencies from such countries as Saudi Arabia, Albania, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Côte d’Ivoire, Guatemala, Haiti, Indonesia, Monaco, Niger, Panama, Portugal, Sierra Leone, Ukraine, Uruguay and Yemen are expected to arrive in Samarkand.
It should be noted that Uzbekistan has been admitted as a member of the Committee on Credentials of the UNWTO Executive Council for 2023-2027. This means that Uzbekistan is entrusted with the authority to monitor the authenticity and compliance with the principles of important decisions and documents adopted by the UNWTO Executive Council.
This confidence granted to o our country at the international level demonstrates our country’s strong position in the world tourism market, as well as the effectiveness of its activity in international relations.

Holding of the General Assembly in Uzbekistan opens up new opportunities for raising the status of our country in the international arena, further expanding relations with international organisations, and promote cultural and tourism potential.

The issues of international cooperation in the field of tourism will be discussed at panel sessions and a number of other large-scale conferences within the framework of the sessions of the General Assembly.

DCIM100MEDIADJI_0003.JPG

In particular, the Investment Forum to be held within the framework of the UNWTO will present the facilities, regions, and projects with high investment potential in all regions of our country to major foreign investors. It is expected to sign a number of important business agreements to attract targeted investments to our country. The Forum brings together global stakeholders, industry leaders and investors to explore opportunities in tourism and is aimed at demonstrating the favorable investment environment created in our country and a solid legal framework for attracting foreign investment, as well as developing cooperation between participants.

During the main sessions at the Investment Forum, the goal is to form a positive opinion of the world community about the investment environment of our country, and increase the interest of large foreign investors in investing in Uzbekistan. As an outcome of the event, it is expected to promote sustainable development by increasing the volume of investments in our country, further increasing the investment potential of our country and strengthening cooperation across sectors on a global scale.

Along with this, while preserving the rich cultural heritage and natural resources of Uzbekistan, it is planned to attract investments that will contribute to the economic growth of our country.

The Education Forum, which is expected to take place within the General Assembly, will demonstrate the importance of investing in tourism education today, improving skills and creating inclusive opportunities for all.

The event will showcase the latest developments in each field, including complementary initiatives developed by UNWTO with leading academic partners in secondary, higher and management education, a set of innovative educational tools and the teaching of new disciplines in the field of international sustainable tourism. The Forum’s integrated programme aims to inspire and mobilize stakeholders, policy makers, professors and industry leaders for collective action.

During the event, UNWTO will also announce the Best Tourism Villages of the Year. For this purpose, tourism villages from around the world will be selected that have a developed tourism sector, that ensures development and prosperity, with the aim of ensuring the economic, social and environmental stability of the region, while preserving the traditional lifestyle and values of the people. We are pleased that a number of villages in our country are participating in this competition.

Holding the 25th Session of the General Assembly of the World Tourism Organization (UNWTO) in the ancient city of Samarkand will acquaint the world with the cultural, tourism, investment and intellectual potential of our country and serve to further strengthen international ties with the world community in the field of trade, economy, tourism and culture.

Umid Shadiev, Chairman of the Tourism Committee of the Republic of Uzbekistan