ททท. จัดพิธีต้อนรับ นักท่องเที่ยวจากอินเดีย เข้าไทย ประเดิมวันแรก “ฟรีวีซ่า”

14

ททท. จัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวอินเดีย ฉลองวันแรก “ฟรีวีซ่า” เร่งกระตุ้นตลาดใช้จ่ายสูงจากต่างประเทศ ตั้งเป้า มีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำ 1.4 ล้านคนเข้าไทย สร้างรายได้กว่า 5.8 หมื่นล้านบาท

วันที่ 10 พ.ย. 2566 นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย Mr. Nagesh Singh เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย และ นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ ททท. ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐอินเดียที่โดยสารเที่ยวบิน 6E 1639 ในโอกาสที่รัฐบาลไทยประกาศมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Exemption) ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติอินเดียและไต้หวัน พร้อมเตรียมอัดกิจกรรมกระตุ้นตลาดศักยภาพจากอินเดีย คาดการณ์ส่งผลดีนักท่องเที่ยวอินเดียมาเยือนไทยปีนี้สูงถึง 1.6 ล้านคนนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ กล่าวว่า รัฐบาลได้อนุมัติยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับนักท่องเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติอินเดียและไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 – 10 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็น 2 ตลาดเป้าหมายหลักในต่างประเทศที่มีศักยภาพและมีกำลังซื้อค่อนข้างสูง เพื่อส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาเยือนประเทศไทยในช่วงปลายปี 2566 จนถึงต้นปี 2567 ที่เป็นช่วงไฮซีซั่นของนักท่องเที่ยวอินเดีย อันจะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการได้เป็นอย่างดีด้านนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิก กล่าวว่า สำหรับพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐอินเดียในวันนี้ ถือเป็นการต้อนรับในวันแรกของการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับนักท่องเที่ยวอินเดีย ซึ่ง ททท. ได้จัดงานต้อนรับพร้อมมอบพวงมาลัย เป็นที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวผู้โดยสารเที่ยวบิน 6E 1639 เส้นทางนิวเดลี-กรุงเทพฯ จำนวน 204 คน ซึ่งเดินทางมาถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเวลา 16.10 น.นักท่องเที่ยวจากอินเดียที่มาประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Millennials และกลุ่มครอบครัวที่เดินทางมาพักผ่อน มักจะเดินทางด้วยตัวเอง (FIT) สูงถึงร้อยละ 75 และเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก (First Visit) ร้อยละ 57 มีวันพำนักเฉลี่ย 7 – 8 วัน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 5,500 บาท/คน/วัน นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง เช่น กลุ่มแต่งงาน กลุ่มกอล์ฟ และกลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) โดยในช่วงปี 2567 นี้ ททท. สำนักงานในอินเดีย ได้วางแผนที่จะกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวโดยมุ่งให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน (High Value and Sustainability) ให้มากขึ้น ผ่านการนำเสนอสินค้าและกิจกรรมท่องเที่ยวที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่การจัดกิจกรรม “Special Promotion Scheme” เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว กลุ่มลูกค้าองค์กร (Corporate) กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) และกลุ่มที่เดินทางเข้ามาแต่งงานหรือเฉลิมฉลองโอกาสพิเศษในประเทศไทย การทำ “Joint/Sale Promotion” กับบริษัทนำเที่ยวในพื้นที่ ส่งเสริมการขายแพ็คเกจท่องเที่ยวไทยสำหรับกลุ่มท่องเที่ยวพักผ่อน (Leisure) กลุ่มผู้หญิง กลุ่มสูงวัย และกลุ่มกอล์ฟ และการนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยเข้าร่วมงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว เพื่อพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้แทนบริษัทนำเที่ยวอินเดีย พร้อมจัดให้มีกิจกรรมสาธิตและการเผยแพร่ข้อมูลท่องเที่ยวไทย จำนวน 2 งาน ได้แก่ “Outbound Travel Market (OTM)” วันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เมืองมุมไบ และ “South Asia’s Travel and Tourism Exchange (SATTE)” วันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กรุงนิวเดลีสำหรับปี 2566 นี้ ททท. ตั้งเป้าหมายจะมีนักท่องเที่ยวจากอินเดียเดินทางมายังประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 1,425,000 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42 จากปี 2565 และคาดว่าจะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 58,500 ล้านบาท อย่างไรก็ตามจากมาตรการ Visa Exemption คาดว่าจะเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเลือกเดินทางมายังประเทศไทยทั้งสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่และกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรก (First Visit) โดยมั่นใจว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นให้จำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียที่เดินทางมาประเทศไทยเมื่อสิ้นสุดปี 2566 สูงถึง 1.6 ล้านคน สร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 65,600 ล้านบาท