เริ่มแล้ว วันแห่งอัลกุรอ่าน ประกวดฮาฟิเซาะตัวแทนประเทศไทย

724

เวลา 09.30 น.วันที่ 28 เมษายน ที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีการเปิดงานวันแห่งอัลกุรอ่าน จัดโดยมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอัลกุรอานประเทศไทย โดยนายสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ เป็นประธานเปิดงาน นายพิพัฒน์ หลังปูเตีะ ผู้อำนวยการสถาบันอัลกุรอ่านฯ กล่าวรายงาน โดยระบุว่า กรจัดงานวันแห่งอัลกุรอ่าน เพื่อให้มุสลิมตระหนักถึงความสำคัญของอัลกุรอ่าน และมีการทดสอบการท่องจำอัลกุรอานของฮาฟีเซาะห์ คัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปทดสอบในต่างประเทศ

สามารถ มะลูลีม

พิพัฒน์ หลังปูเตีะ