JIGO จัด”โครงการอภิบาลประชาราษฎร์” พร้อมแถลงข่าวก่อตั้งสมาคมครบ5ปี

46

สมาคมองค์การตรวจสอบอำนาจรัฐเพื่อประชาชน จัดมอบเกียรติบัตรนักเรียนทั่วประเทศ ใน “โครงการอภิบาลประชาราษฎร์” พร้อมแถลงข่าวครบรอบ 5 ปี ก่อตั้งสมาคม

สมาคมองค์การตรวจสอบอำนาจรัฐเพื่อประชาชน (อ.ต.ช.) หรือ JIGO จัดแถลงข่าวครบรอบ 5 ปี สมาคมพร้อมรายงานความคืบหน้า กิจกรรม “โครงการอภิบาลประชาราษฎร์” โดย นางสาววิจิตติพร อภิบาลภูวนารถ นายกสมาคมองค์การตรวจสอบอำนาจรัฐเพื่อประชาชน กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่าง สมาคมฯ ธนาคารออมสิน และ ปตท. เพื่อส่งเสริมกิจการเด็กและเยาวชน โดยดำเนินการมอบเกียรติบัตร ซึ่งเป็นประสงค์ของ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ อดีตองคมนตรี ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และ พลเอกสายหยุด เกิดผล ประธานที่ปรึกษาของสมาคม

ซึ่งเกียรติบัตรนี้จะมอบให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนในการทำความดีและช่วยเหลือสังคม โดยมอบให้โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีแรก มีโรงเรียนเซนต์ คาเบรียล เป็นโรงเรียนนำร่องสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวในปีนี้เป็นปีที่ 2 มีโรงเรียนเข้าร่วมกว่า 20 แห่ง อาทิ โรงเรียนบดินทร์เดชา 1-2 โรงเรียนศรีอยุธยา โรงเรียนเทพลีลา โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนมัธยมมกุฏกษัตริย์ เป็นต้น ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของสมาคมฯ ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยในอนาคตจะขยายไปในโรงเรียนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศต่อไปส่วนกิจกรรมครบรอบ 5 ปี สมาคมฯ ได้จัดให้มีงานเพื่อผ่อนคลายพบปะสังสรรค์ผู้บริหาร และสมาชิกสมาคมฯ โดยมีกิจกรรม ล่องเรือสำราญแม่น้ำเจ้าพระยา (รอยัลปริ๊นเซส) ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลาลงทะเบียน 18 .00 น. โดยขึ้นเรือได้ที่ท่าเรือเอเชียทีคฯ (โกดัง 8) ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร