ไปเหอะ! งานวันอัลกุรอ่าน ชิม ช้อปเพื่อส่งเสริมเด็กอ่านกุรอ่าน

211

เชิญ ชม ชิม ช้อปเสื้อผ้า-อาหาร ในงานวันแห่งกุรอ่าน จัดโดยสถาบันอัลกุรอานประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ ที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ วันศุกร์ที่28 และเสาร์29 เมษายน เวลา 4โมงเย็นถึง 4 ทุ่ม