สภาฯ ผ่านฉลุย ‘กฎหมายสมรสเท่าเทียม’ วาระแรก มติท่วมท้น 369 ต่อ 10

25

มติสภาท่วมท้น 369 ต่อ 10 เสียงผ่าน ‘กฎหมายสมรสเท่าเทียม’ วาระแรก ตั้งกมธ.39 คนแปรญัตติกรอบเวลา 15 วัน ยึดร่างครม.เป็นร่างหลัก จากทั้งหมด 4 ร่าง

วันที่ 21 ธ.ค.2566 ช่วงค่ำ ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ที่มีนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภา คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม โดยมีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่…) พ.ศ… หรือ ร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม จำนวน 4 ฉบับ แบ่งเป็นคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ 1 ฉบับ รวมถึง ร่างพ.ร.บ. ที่มีลักษณะเดียวกันอีก 3 ฉบับ เสนอโดยนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล, นายสรรเพชญ บุญญามณี สส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ และ น.ส.อรรณว์ ชุมาพร นักกิจกรรมเพื่อความหลากหลายทางเพศ ในเครือข่ายภาคีสีรุ้ง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 11,611 คน เสนอ

ภายหลังใช้เวลานานกว่า 5 ชั่วโมงได้เปิดให้ผู้เสนอร่างอภิปรายสรุป ก่อนเปิดให้สมาชิกลงมติรับหลักการวาระแรก ผลปรากฏว่าที่ประชุม 380 คน มีมติ 369 ต่อ 10 เสียง รับหลักการวาระแรก  โดยมีผู้งดออกเสียง 1 เสียง จากนั้นที่ประชุมได้เสนอรายชื่อคณะกรรมาธิการจำนวน 39 คน เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายในวาระต่อไป มีกำหนดระยะเวลาแปรญัตติ 15 วัน โดยการพิจารณาวาระที่ 2 จะใช้ร่างของครม.เป็นร่างหลักในการพิจารณา.