1 พ.ค.เปิดล่องแก่งแม่น้ำสายบุรี อำเภอศรีสาคร สนุกสุดมันกับสายน้ำเย็นฉ่ำ อย่าพลาด!

884

วันที่ 1 พ.ค 2560 เวลา 10.00 น. นาย แวสะมะแอ เจ๊ะฮะ ปลัดอkวุโส อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการล่องแก่งประชารัฐของอำเภอศรีสาคร ณ บริเวณริมแม่น้ำใกล้ที่ทำการ การไฟฟ้าศรีสาคร จ.นราธิวาส
จึงใคร่ขอเชิญพี่น้องทุกท่านมาร่วมกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวที่น่าประทับใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนราธิวาส
…ล่องแก่งแม่น้ำสายบุรีประชารัฐอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
…ค่าบริการ การลงเรือล่องแก่งท่านละ 200 บาท ใช้เวลาในการล่อง 2 ชั่วโมง30 นาที