สถาปนา “ราชาธิบดีมาเลเซีย” วันนี้

1574

สถาปนา “ราชาธิบดีมาเลเซีย” วันนี้

วันอังคารที่13 ธันวาคม ทางมาเลเซียกำหนดเป็นวันสถาปณาสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ใหม่ ตวนกูฟารีซ ดาวลาตตวนกู ซุลต่านแห่งรัฐกลันตัน โดยมีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทั่วประเทศ