ชาดา ไทยเศรษฐ์-จุฬาราชมนตรีร่วมส่งคนไทยไปฮัจย์ ชี้เหมือนทูตวัฒนธรรม โชว์สิ่งดีงามของไทย

397

รมช.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งชาวไทยมุสลิม แสวงบุญประกอบพิธีฮัจย์ พร้อมอำนวยพร ระบุผู้แสวงบุญ เปรียบเสมือนทูตสันติภาพของไทย นำเสนอภาพลักษณ์และวัฒนธรรมอันงดงามสู่สายตาชาวโลก ได้เรียนรู้วัฒนธรรม และรู้จักผู้คนจากหลากหลายประเทศทั่วโลก

วันที่ 5 มิถุนายน ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2567 โดยมี นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี เลขานุการเอกสถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบียประจำประเทศไทย, ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดร.ธวัชชัย นิมา กรรมการกลางอิสลามฯ นายประสิทธิ์ มะหะหมัด เลขานุการจฬาราชมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเพื่ออำนวยพรและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

นายชาดากล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาส่งพี่น้องมุสลิม ปัจจุบันมีพี่น้องมุสลิมทั่วโลกกว่า 3,000,000 คน เดินทางสู่ประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ โดยในนั้นเป็นคนไทยกว่า 7,000 คน การไปประกอบพิธีทางศาสนาเป็นการส่งเสริมให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของหลากหลายประเทศ และรู้จักพี่น้องมุสลิมที่ไปประกอบพิธี ซึ่งรัฐบาลไทยโดยกระทรวงมหาดไทยได้ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ตลอดมา เพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้รับความสะดวกสบาย“การไปประกอบพิธีฮัจญ์ เหมือนกับเราเป็นตัวแทนจากประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการประพฤติตนหรือว่าการไปอยู่ร่วมกับคนจำนวนมาก ต้องคํานึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทย เพื่อจะได้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรม มีความดีงาม โดดเด่น ซึ่งท่านก็เปรียบเสมือนกับเป็นทูตสันติภาพของไทย ที่จะออกไปทําให้พี่น้องมุสลิมทั่วโลกได้รู้ถึงความงดงามของความเป็นไทย และได้รู้ว่าพี่น้องมุสลิมไทยนั้นมีวัฒนธรรม มีประเพณีที่ดีงาม และมีเอกลักษณ์ที่สําคัญ ขอให้พี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปทําพิธีฮัจญ์ทุกท่านจงภูมิใจว่าท่านก็คือตัวแทนของประเทศไทย” รมช.มหาดไทยกล่าวนายชาดา กล่าวอีกว่า ในการเดินทางไปครั้งนี้ รัฐบาลซาอุดีอาระเบียได้ให้การต้อนรับและดูแลพี่น้องมุสลิมอย่างดียิ่ง ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองและผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งสายการบินซาอุดีอาระเบียนแอร์ไลน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือภารกิจนี้ และขออํานวยพรให้พี่น้องมุสลิมเดินทางโดยสวัสดิภาพสำหรับการประกอบพิธีฮัจย์ เป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามประการสำคัญ ดังนั้นในเทศกาลฮัจย์ทุกปี จะมีพี่น้องมุสลิมทั่วทุกมุมโลกรวมทั้งพี่น้องชาวไทยมุสลิม เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประมาณ 3 ล้านคน โดยในช่วงเทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2567 (ฮ.ศ.(ฮิจเราะห์ศักราช) 1445) จะมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จำนวน 7,738 คน โดยเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จำนวน 6 เที่ยวบิน รวมผู้เดินทาง 2,100 คน

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ ได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆที่ใช้การเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย และได้ปฏิบัติศาสนกิจได้ครบถ้วนตามหลักศาสนา