เกิดเหตุไฟไหม้บ้านพักครู มนร. จ.นราธิวาส

223

10 พ.ค.60 เวลา 16.54 น. เกิดเหตุไฟไหม้บ้านพักครู มนร.  บริเวณตรงข้ามวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

กู้ภัยเมตตาธรรมนราธิวาส ตรวจสอบพบเพลิงไหม้บ้านพักครู มนร. มีทรัพย์สินเสียหายบางส่วน กู้ภัยเมตตาธรรม สนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระงับเหตุไว้ได้เรียบร้อย