อลังการณ์! สถาปนาราชาธิบดีแห่งมาเลเซียองค์ใหม่

587

วันอังคารที่13 ธันวามคม มาเลเซียได้จัดพระราขพิธีวันสถาปณาสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ใหม่ตวนกูฟารีซ ดาวลาตตวนกู ซุลต่านจากรัฐกลันตัน มีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศ โดยมีแขกจากในและต่างประเทศเข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ กษัตริย์จากบรูไน เป็นต้น