“ชายแต่งชาย”ออกคลิปขอโทษ แต่งชุดมลายูแต่งงาน-มีเชื้อสายอิสลามจึงอยากโชว์เอกลักษณ์ 3 จังหวัด

5453

นายธราเทพ หรืออ๊อฟ แสงใส “ชายแต่งชาย” จ.ตรัง ออกคลิปขอโทษมุสลิมที่ใส่ชุดแบบมลายู ระบุมีเชื้อสายอิสลาม อยากแสดงเอกลักษณ์ของ 3 จังหวัด

นายธราเทพ หรืออ๊อฟ แสงใส อายุ 26 ปี ชาว จ.สงขลา ชายซึ่งเป็นเจ้าสาวแต่งงานกับหนุ่มเมืองตรังที่กลายกระแสต่อต้านในกลุ่มมุสลิม เนื่องจากในวันแต่งงานได้แต่งตัวแบบมลายู เหน็บกริช และสวมหมวกกะปิเยาะห์ทำให้เข้าใจว่า เป็นคนมุสลิม

“พี่เอก ราไว พื้นเพเป็นคนยะลา มีเชื้อสายอิสลาม จึงอยากแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีของดี ไม่มีเจตนาให้ศาสนาเสื่อมเสีย หรือเป็นของเล่น หากทำให้พี่น้องมุสลิมเข้าใจผิด และรู้สึกไม่ดี ก็ต้องขออภัยด้วย แต่ยืนยันในเจตนาที่ต้องการแสดงของดีของจังหวัด เป็นการไม่ลืมอิสลามที่เป็นบรรพบุรุษ ผมมีความศรัทธา แต่ชอบผู้ชายด้วยกันซึ่งผิดหลักศาสนา ตอนนั้น ไม่ได้นึกถึงศาสนาด้วยซ้ำ แต่อย่างไรก็ต้องขออภัยในวามรู้เท่าไม่ถึงการณ์ด้วย” นายธราเทพ ซึ่งเรียกตัวเองว่า เอก ราไว กล่าว