ผังเมืองยะลา โด่งดังอีกครั้ง หลังจากติดอันดับโลก. !!!

1086

ผังเมืองยะลา : เป็นผังเมืองที่ดีและสวยที่สุดในประเทศไทย ส่วนหนึ่งคล้ายกรุงปารีส ให้ถนนทุกสายไปรวมศูนย์กันในวงเวียน อีกส่วนเป็นตารางหมากรุกคล้ายเมืองลอสแองเจลิส

ในสมัยพระรัฐกิจวิจารณ์(อดีตข้าหลวงประจำจังหวัด) นายกเทศมนตรีคนแรกของเมืองยะลา (พ.ศ.2480 – 2488) ได้เป็นผู้นำเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการทำการวางผังเมืองให้เป็นครั้งแรก โดยมีที่ปรึกษาเป็นชาวอังกฤษออกแบบผังเมืองแบบวงเวียน ชั้นที่ 1 เป็นหน่วยงานราชการ ชั้นที่ 2 เป็นบ้านพักข้าราชการ ชั้นที่ 3 เป็นโรงพยาบาล โรงเรียน สวนสาธารณะ ชั้นนอกสุดเป็นย่านการค้าและที่อยู่อาศัย คณะเทศมนตรีทุกชุดได้พัฒนาบ้านเมืองโดยยึดผังเมือง จนเมืองยะลาได้รับชื่อเสียงว่าเป็นเมืองที่สวยงามและน่าอยู่ นับเป็บความภูมิใจของชาวยะลาโดยทั่วกัน