สมาพันธ์สตรีมุสลิมฯ รุกพัฒนาศักยภาพสตรีอีสาน-ฟังเสียงคนอีสานต้องต่อสู้ดิ้นรนแค่ไหน

473

 

สมาพันธ์สตรีมุสลิมฯรุกพัฒนาศักยภาพมุสลิมะห์อีสาน หวังสร้างบุคคลากรคุณภาพ  มีความสามารถ เป็นพลังในการสร้างสรรค์ครอบครัวและสังคมตามแนวทางที่ถูกต้อง

สมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทย นำโดย นางดาวดวงใจ ปาลาเร่ รายกสมาคมฯ นางซาเราะห์ ช่วยกุลเชาว์ รอวนายกสมาคมฯ และนายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมภาคใต้ ได้จัดสัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมอีสาน ที่จ.ขอนแก่น มีนายปิยิน ตลับนาค ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด มีนางดาวดวงใจ ปาลาเล่ นายกสมาคมสมาพันธ์สตรีแห่งประเทศไทย นางซาเราะห์ ยิ่งกุลเชา รองนายกสมาคมสมาพันธ์ฯ ร่วมให้การอบรม อ.มัณฑนา คุปตะพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม เป็นผู้ให้การอบรม

นายปิยิน ตลับนาค กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมกิจกรรมกับพี่น้องมุสลิม ในฐานะชาวจ.ขอนแก่นยินดีต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัด ประเทศไทยเราปัจจุบัน ประสบภาวะวิกฤติหลายเรื่อง เศรษฐกิจ การศึกษา ด้านสังคม ยาเสพติด เป็นปัญหาเรื้อรัง การแก้ปัญหา สำคัญคือการพัฒนาสังคม แต่สังคม มีขนบธรรมประเพณี กฎหมายเป็นกรอบในการปฏิบัติ แต่มีปัญหาอยู่ที่คนไม่อยู่ในกรอบ

“อย่างคนขอนแก่นตอนนี้ มีความเอื้ออาทรต่อกันมีน้อยลง กฎหมายมีกรอบกติกา แต่เราฝ่าฝืน เพราะคนขาดวินัย ขาดคุณธรรม การที่คณะกรรมการอิสลามฯ มาให้ความรู้ จะพัฒนาคนอย่างไร เริ่มที่ครอบครัวก่อน อย่างเด็ก อยู่ในโรงเรียน ก็มีวินัย แต่พอออกนอกโรงเรียนไม่นำออกมาด้วย ซึ่งจะต้องช่วยกันปลูกฝัง ปัญหาต่างๆ เราต้องช่วยกันว่า จะทำอย่างไรจะแก้ปญหาได้” นายปิยิน กล่าวและว่า ในเรื่องศาสนา ประเทศไทยมีพุทธจำนวนมาก ในอีสานมีมุสลิมน้อย และอาจจะย่อหย่อนในการปฏบัติ จังหวัดขอนแก่นพร้อมให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการร่วมกันพัฒนาคน

ด้านนางดาวดวงใจ ปาลาเร่ นายกสมาคมสมาพันธ์สตรีฯ กล่าวว่า การจัดโครงการอบรม เป็นการสร้างศักยภาพสตรีมุสลิมในการอยู่น่วมในสังคมให้ได้รับการยอมรับ

“เป็นการเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ของสตรีมุสลิมให้มีความสามารถในการบริหารองค์กรสตรีมุสลิม และพัฒนาตัวเองของสตรีมุสลิมให้เป็นที่ยอมรับของสังคม เพิ่มทักษะ ขีดความสามารถในการเป็นผู้นำ บริหารองค์กรได้เป็นที่ยอมรับ มีแนวความคิดใหม่ๆ และเป็นพลังขับเคลื่อนด้านต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล กระตุ้นให้ผู้นำสตรีพัฒนาคนเอง เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาสตรีอื่นๆต่อไป” นางดาวดวงใจ กล่าวถึงจุดประสงค์ของการจัดโครงการ

ดาวดวงใจ ปาลาเล่ นายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมประเทศไทย

ในการอบรมมีสตรีมุสลิมจากหลายพื้นที่เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 80 คน อาทิ จากจ.ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง โดยในการอบรม มีการฝึกทักษะการคิด โดยให้แต่ละกลุ่มวาดรูปบนผ้าขนาดใหญ่นำเสนอปัญหาและสิ่งที่ต้องการสำหรับตนเองและชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ ต้องการโรงเรียนสอนศาสนา ต้องการครู ต้องการมัสยิด รวมทั้ง เรื่องของการประกอบอาชีพเพื่อช่วยเหลือครอบครัว  ในขณะที่บางส่วนได้สะท้อนปัญหาการอยู่ในภาคอีสาน อย่างจ.หนองคาย ถูกคนรอบข้างไม่ให้การยอมรับ และที่เจอมากคือ มุสลิมไม่มีความรู้ด้านศาสนาและไม่ได้ปฏิบัติตามหลักศาสนา และมีการฝึกทักษะการพูดในที่ชุมชน เป็นต้น

ซาเราะห์ ยิ่งกุลเชา รองนายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมภาคใต้
อ.มัณฑนา คุปตะพันธ์ ให้ความรู้

 

หมายเหตุ: จากนิตยสาร Mtoday ฉบับเดือนเมษายน 2560