​🌍 ขอมะอัฟกันก่อนเราะมะฎอน 💫🌠💫🔹🔵⏩🔹

1305

بسم الله الرحمن الرحيم 💞
  ได้มีคนถามท่าน(อับดุลลอฮ์) อิบนุมัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุว่า :

 🔊 “ท่านทั้งหลายเตรียมตัวต้อนรับเดือนรอมฎอนกันอย่างไร ? ”
  🔊 ท่านกล่าวว่า “เราชาวเศาะหาบะฮ์ทั้งหลายไม่อาจหาญที่จะไปเจอกับเดือนรอมฎอนเลยถ้าหากในจิตใจของเรายังมีความโกรธแค้นและอาฆาตมาตรร้ายต่อพี่น้องด้วยกันเอง” …
(( มาชาอัลลอฮ์ ))
🌍 ขอโอกาศนี้ มะอัฟพี่น้องทุกๆท่านด้วยครับ.
💞🌠💫💞🌠💫💞🌠💫💞🌠💫💞

➖➖➖➖➖➖➖

Credit 💳  : อาจารย์นะวะวีย์ หวังปูเต๊ะ

Publisher 🔰 : น้ำหมึกแห่งประชาชาติ

ตรวจทาน 🔍  : หิญาบสีขาว

✿ Origin : 

➖➖➖➖➖➖➖

📷 : internet line 

Presentation : ชมรมน้ำหมึกแห่งประชาชาติ
🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠🌠