ฮาลาลไทยก้องโลก! OIC รับเป็นสมาชิก ช่วยเสริมศักยภาพสินค้าฮาลาลไทยในตลาดโลก

126

ฮาลาลไทยก้องโลก! OIC รับเป็นสมาชิก แม้ไม่ใช่ประเทศมุสลิม ช่วยเสริมศักยภาพสินค้าฮาลาลไทยในตลาดโลก

วันที่ 15 ธันวาคม ทีมฮาลาลประเทศไทย ประกอบด้วย ดร.วินัย ดะห์ลัย รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในฐานะ รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาลประเทศไทย และพล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปร่วมประชุม SMIIC หรือ Standard and Metrology Institute for Islamic Countries ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านมาตรฐานและมาตรวิทยาภายใต้องค์การ OIC สำนักงานใหญ่อยู่ที่อิสตันบูล ตุรกี ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2559

ในการประชุมใหญ่ของ SMIIC ครั้งนี้จะมีการประกาศให้ประเทศไทยเป็นสมาชิกทั้งๆที่ไม่ใช่ประเทศมุสลิม โดย SMIIC จะใช้กระบวนการรับรองฮาลาลของประเทศไทยเป็นแนวทาง เนื่องจากประเทศไทยมีกระบวนการใช้วิทยาศาสตร์ฮาลาลอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” นับเป็นเกียรติยศอย่างสูงของประเทศไทย

ต่อไปต้องเลิกตั้งคำถามว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศมุสลิม คนอื่นจะเชื่อมั่นตราฮาลาลของประเทศไทยหรือ เพราะต่อแต่นี้ฮาลาลประเทศไทยจะกลายเป็นแบบอย่างให้ฮาลาลของกลุ่มประเทศ OIC ทั้งหมดนี้เป็นผลพวงจากการจัดงาน THailand Halal Assembly 2015 และ 2016 ซึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ของ SMIIC แห่กันมาดูงานการรับรองฮาลาลของประเทศไทย