อีก 18 เดือนได้ใช้ เส้นทางเชื่อมไทย-อินเดียผ่านเมียนมา

570

โครงการทางหลวงเชื่อมอินเดีย เมียนมา ไทย ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในระยะทาง 1,600 กิโลเมตร จากเมืองโมเรห์ เมืองชายแดนถึงมณีปุระ

ฯพณฯ บัควันท์ ซิงห์ บิชนอย เอกอัครราชทูตประเทศอินเดียประจำประเทศไทย เปิดเผยกับสำนักข่าวเพรสทรัสต์ของอินเดียว่า โครงการทางหลวงเชื่อมอินเดีย เมียนมา ไทย ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในระยะทาง 1,600 กิโลเมตร จากเมืองโมเรห์ เมืองชายแดนของแคว้นมณีปุระของอินเดีย ผ่านเข้าประเทศเมียนมา มาถึงเมืองมัณฑเล่ย์ เมืองใหญ่อันดับสามของเมียนมา ต่อมาจนถึงอำเภอแม่สอด จังหวัดตากของไทย ใกล้แล้วเสร็จในอีก 18 เดือน โดยกำลังสร้างสะพานเชื่อมทางหลวงสายนี้ ด้วยการซ่อมแซมสะพานเก่าในยุคอาณานิคม สร้างในสมัยที่อังกฤษปกครองเมียนมา จำนวน 73 สะพานให้ใช้การได้ใหม่ โดยทางรัฐบาลอินเดียเป็นผู้ออกทุนในการซ่อมแซมให้
หากว่าสะพานเหล่านี้แล้วเสร็จ ประชาชนในสามประเทศสามารถใช้ทางหลวงสายนี้ในการคมนาคมได้สะดวก จากเมืองโมเรห์ ในแคว้นมณีปุระ ประเทศอินเดีย มาแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย ซึ่งจะช่วยด้านการค้าและการท่องเที่ยว ระหว่าง ไทยและอินเดียให้ดีมากขึ้น