เอกฉันท์!สมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้เลือก “ซาเราะห์ ยิ่งกุลเชาว์” เป็นนายกฯสมัยที่ 2

874
นางซาเราะห์ ยิ่งกุลเชาว์ นายกสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้อีกสมัย
วันที่ 26 พค 2560 สมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ ได้จัดการประชุมสามัญประจำปี 2560 ที่ทำการสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ เลขที่ 864/10 ซ.พะเนียต2 พะเนียต ตำบลคลัง อ เมือง จ นครศรีธรรมราช โดยวาระสำคัญมีการเลือกคณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม่แทยชุดเก่าที่หมดวาระ โดยมีสมาชิกสมาคมฯซึ่งเป็นแกนนำสตรีจาก 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมประชุมประมาณ 300 คน โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนางซาเราะห์ ยิ่งกุลเชาว์ อดีตนายกสมาคมฯคราวที่แล้วเป็นนายกสมาคมอีกสมัย มาวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี

นายซาเราะห์ เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยกำเนิด เป็นผู้ทำงานเพื่อสตรี สิทธิสตรีมายาวนานเกือบ 20 ปี เป็นผู้ก่อตั้งชมรมสตรีมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี 2544 ก่อนจะยกระดับเป็นสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนจะไปร่วมก่อตั้งสมาคมสตรีมุสลิมภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนการช่วยเหลือสตรี ทำงานเพื่อสิทธิสตรีทั่วทุกจังหวัดภาคใต้ โดยรั้งตำแหน่งนายกสมาคมฯคนแรก คราวนี้ ได้รับความไว้ใจจากสมาชิกจากทั่วภาคใต้เลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯอีกครั้ง

อ.อับดลฮากีม พิศสวรรณ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน
สมาชิกยกมือเป็นเอกฉันท์เลือกซาเราะห์ ยิ่งกลุเชาว์ เป็นนายกสมาคมฯอีกสมัย