ชาวทุ่งยางแดง แห่เก็บ “เห็ดเสม็ด” หลังฝนตก ขาย สร้างรายได้เสริม

605

ชาวบ้านตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ชักชวนกันไปเก็บเห็ดเสม็ด” หรือ “เห็ดเหม็ด” ซึ่งเป็นเห็ดธรรมชาติ ที่ขึ้นตามพื้นดิน มีใบไม้ปกคลุม ในป่าเสม็ดบ้านตะโละแมะนากันอย่างคึกคัก หลังในพื้นที่ได้เกิดฝนตกมา 2-3 วัน และเกิดเห็ดเสม็ดขึ้นตามธรรมชาติไปทั่วบริเวณป่าพรุ โดยแต่ละคนก็จะเตรียมไม้สำหรับเขี่ยหาเห็ดเสม็ดซึ่งจะอยู่บริเวณที่มีใบไม้ทับถม พร้อมกับถุง หรือถังไปไว้สำหรับใส่เห็ดเสม็ด โดยจะใช้เวลาในการเก็บคนละกว่า 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้ได้เห็ดมากพอ ที่จะนำไปรับประทานกันในครอบครัว

พร้อมกับนำไปขายในราคา กก.ละ 100 บาท ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ โดยคนหนึ่งก็จะเก็บได้ประมาณ 3-5 กก. มีรายได้ในการเก็บเห็ดเสม็ดขาย 300-500 บาท

สำหรับเห็ดเสม็ด เป็นเห็ดที่หายาก รสชาติอร่อย ขมเล็กน้อยและจะมีเฉพาะในช่วงหลังฝนตก ที่บริเวณป่าพรุ ทำให้ชาวบ้านนิยมที่จะไปหาเพื่อนมาขายเพิ่มรายได้เสริมและรับประทานในครอบครัว