มาแล้ว!กลุ่มชีอะห์จัดงานละศีลอดและรำลึกถึงอิหม่ามโคมัยนี ที่ศูนย์กลางฯ

4045

สถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม ของกลุ่มมุสลิมชีอะห์ในประเทศ กำหนดจัดงานละศีลอดวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน และรำลึกถึงการอสัญกรรมอิหม่ามโคมัยนี ผู้นำการปฏิวัติอิหร่าน ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามในประเทศไทย โดยได้เขิญวิทยากรผู้เสวนาในหัวข้อ เอกภาพมุสลิมในยุคสื่อสารไร้พรมแดน ประกอบด้วย

อ.ชาฟิอี นภากร
ศ. ดร. อิมรอน มะลูลึม
เชคซอลิฮ์ ภู่มีสุข
อ. การุณ กูใหญ่  เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

ในงานมีการแจกจานดาวเทียม เพื่อดูช่องอัลศอร มะห์ดีของพี่น้องชีอะห์ สำหรับคนที่ยืนยันเข้าร่วมงานจานดาวเทียม Ansorul Mahdi Channel จำนวน 30 จาน สำหรับ 30 ครอบครัว

จานส้มดูทีวีอัลศอร